นายฮ้อยทมิฬ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
นายฮ้อยทมิฬ  
ผู้ประพันธ์ คำพูน บุญทวี
ประเทศ ไทย
ภาษา ไทย
ผู้เผยแพร่ สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน
ISBN 974-89685-0-2

นายฮ้อยทมิฬ เป็นเรื่องราวของนายฮ้อยเคนที่เดินทางคุมขบวนวัวและควายจากอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อลงไปขายยังเมืองล่าง (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งต้องฝ่าฟันกับกลุ่มโจรหลายกลุ่มจนมาถึงจุดหมายปลายทางได้

เนื้อเรื่องย่อ

รายชื่อนักแสดง

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2560
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้สร้าง ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
ผู้กำกับการแสดง สำรวย รักชาติ ธงชัย ประสงค์สันติ
บทโทรทัศน์ อัศศิริ ธรรมโชติ แพรพริมา
วันเวลาออกอากาศ
นายฮ้อยเคน ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ภัทรเดช สงวนความดี
คำแก้ว น้ำฝน โกมลฐิติ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
ผู้ช่วยโทน รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ ธนากร ศรีบรรจง
แสงโสม มัณฑนา หิมะทองคำ คริษฐา สังสะโอภาส
สีโห ไมค์ ภิรมย์พร ไผ่ พงศธร
บัวเขียว จินตหรา พูนลาภ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
บักจ่อย ไชยา มิตรชัย ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส
คำแสน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นวพล ภูวดล
จันดี วิทิต แลต พูลภัทร อัตถปัญญาพล
ทิดเขียว วรานันท์ ยูสานนท์ ศรุต สุวรรณภักดี
จันทา เมธี อมรวุฒิกุล
จันแดง ดวงเดือน จิไธสงค์ กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท
พ่อใหญ่คูน ฤทธิ์ ลือชา
ย่าเฒ่า มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
เฒ่าอ่วม ธงชัย ประสงค์สันติ
ลุงเข่ง ไกรลาศ เกรียงไกร
เสือปาย หนุ่ม มาวิน
คำแพง สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ กรรณาภรณ์ พวงทอง
คำสร้อย ธิติยา นพพงษากิจ อมีนา พินิจ
สุบิน เขาทราย แกแล็คซี่
ถึก สามารถ พยัคฆ์อรุณ
เฒ่าแต้ม เด๋อ ดอกสะเดา
เสือเป็ง กล้วย เชิญยิ้ม
ลุงอ่ำ แนบ เพชรพิณทอง
ทองแก้ว ดาว บ้านดอน
ปริศนา วงศ์ศิริ
บุญตา ศิริพร อยู่ยอด
จ้อน มิตร มิตรชัย
คำพอง อาภาพร นครสวรรค์
บักก้าน พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ทิดแสง สุริยา เยาวสังข์
ชุมพร เทพพิทักษ์
หมอปศุสัตว์ บุญโทน คนหนุ่ม
บุญเพ็ง ดิเรก อมาตยกุล
นายฮ้อยเมือง ปิยะ ตระกูลราษฎร์
แก้ว กังสดาล
เขมชาติ เย็นนุ่ม
สุมนฑานี ศิริผล

รางวัลที่ได้รับ