นักประดิษฐ์พันล้าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักประดิษฐ์พันล้าน
รายการ นักประดิษฐ์พันล้าน.jpg
ประเภท เกมโชว์
พัฒนาโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เสนอโดย ปัญญา นิรันดร์กุล
วรชาติ ธรรมวิจินต์
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย
ภาษาต้นฉบับ ไทย
การผลิต
ความยาวตอน 60 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่อง เวิร์คพอยท์ทีวี
การออกอากาศแรก 19 มีนาคม 2555 – 31 มีนาคม 2557
เรต รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

นักประดิษฐ์พันล้าน เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์ที่ผลิตโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง เวิร์คพอยท์ทีวี เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันที่รักในการประดิษฐ์และมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มีโอกาสทำรายได้มูลค่ามหาศาลในอนาคต รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ[แก้]

รูปแบบรายการ[แก้]

แต่ละสัปดาห์ ผู้แข่งขัน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้) นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าดีพอที่จะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านประจำรายการ โดยนำเสนอที่มาของสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงสาธิตการใช้โดยผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการจะมาร่วมสังเกตและอาจทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวด้วยก็ได้ จากนั้นกรรมการประจำรายการจะซักถามผู้แข่งขัน รวมถึงวิจารณ์และให้คำแนะนำแก่ผู้แข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการจะให้กรรมการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้แข่งขันนำเสนอ พร้อมทั้งตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว รวมทั้งอาจมีข้อเสนอแนะจากกรรมการทั้งสอง

ผลการตัดสินว่าผู้แข่งขันจะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านของรายการหรือไม่ อยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการโดยจะต้องให้กรรมการทั้งสองซื้อสิ่งประดิษฐ์ที่นำเสนอ ถ้าผู้แข่งขันสามารถทำให้กรรมการทั้งสองตัดสินซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ก็จะได้ชื่อว่าเป็น นักประดิษฐ์พันล้าน และได้รับใบประกาศนียบัตรของรายการซึ่งมีลายเซ็นของกรรมการตัดสินทั้งสอง

รายการสิ่งประดิษฐ์[แก้]

ปี 2555[แก้]

ชิ้นที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้แข่งขัน วันที่ออกอากาศ ทรงพล ชัญมาตรกิจ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผลการตัดสิน
1 สเกตบอร์ดปลอดเหงื่อ อินโนเวชัน แมน 19 มีนาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
2 กระเป๋าเต็นท์เดี่ยวเคลื่อนที่ อาจารย์ พฤฒิพงษ์ วงศ์วรรณา 19 มีนาคม 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
3 Magic Box ร็อกแก้เก๊าท์ ศศิชา งามเฉลียว
ปิ่นรักษ์ ปิ่นวิเศษ
กรรณิการ์ น้อยสะอาด
26 มีนาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
4 โคมไฟใจง่าย กิตติพงษ์ บุษสาย 26 มีนาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
5 เสื้อสาวไฟแรงสูง อนุวัตร (ไม่ทราบนามสกุล) 2 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
6 เขียงอัจฉริยะ ชิดชนก ราชสีห์สุข
ศรีสมร ภักดีวุธ
ปรางทอง แทนวันชัย
2 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
7 ที่จอดรถพับได้ บุญนำ บูคะธรรม 9 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
8 กระจาดกันกระจาย อนุพงษ์ โยตะสิงห์
อภิชิต กอมสิน
9 เมษายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
9 Rolling Hula Hoop สุรศักดิ์ นิมิตราภรณ์
สถาพร เชิดฉาย
16 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
10 SMS ฝากเลี้ยง ธเนศ น้อยแก้ว
วิชัย บินโมหมัด
ชัยรัตน์ สุวรรณพฤษก
16 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
11 โต๊ะมีไฟ จักรพันธ์ ขาวงาม
ศิวพงศ์ วงศ์ฉลาด
ศริต ตลับทอง
23 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
12 ตะเกียบกู้โลก ถนอมชัย ไชยรักษ์
ธนวัตร ดีหลาย
23 เมษายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
13 เก้าอี้แปลงร่าง ปัทมวรรณ สมุทรโมฬี
รัตนภรณ์ ยุทธกิจ
30 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
14 ฝาชีไออุ่น วิชิต บินโมหมัด
ชมพูนุช อาจแก้ว
อนันต์ พิมพ์อ้น
30 เมษายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
15 มือจับสายหายห่วง ชิตวัน ราชภักดี
อนุชา บุราณฤทธิ์
7 พฤษภาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
16 เตารักษ์โลก ไกรฤกษ์ เสวะนา[1] 7 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
17 หวดไม่เอาถ่าน รัขภัฏ พรพันธุ์ 14 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
18 บิดเกลียวเดียวดาย ทิพย์วรรณ เศษรักษา
จิรัชยา พรฟ้านิมิต
14 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
19 กล่องเก็บเสียงแอร์ บุญนำ บูคะธรรม (ครั้งที่ 2) 21 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
20 แทงปุ๊บดื่มปั๊บ สมสิทธิ์ มูลสถาน
สุชาติ กัญญา
21 พฤษภาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
21 ตู้โอโซนโอเคค่ะ บัญชา ใจซื่อ
นิทัศน์ แสงหิรัญ
28 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
22 Dog สเลนเดอร์ ฐานปนีย์ สองสียนต์ 28 พฤษภาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
23 มือวิเศษ สมโภชน์ ชื่นจันทน์แดง 4 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
24 เทียนตามสั่ง สนทยา ขาวอ่อน
จามจุรี นามอำนาจ
4 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
25 หมุนนิดสะกิดตา สิทธิโชค จริยสันติธรรม
ธีระ นัคราบัณฑิตย์
ณัฐภาส แซ่โค้ว
11 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
26 ปลั๊กกันน้ำ วุฒิพันธ์ แก้ลอย
ธวัชชัย ไร่ดี
11 มิถุนายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
27 สวมกันขาด อาจารย์ วิชิต ระดมบุญ 18 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
28 Magic cool ประดิษฐ์ ฮกซุน 18 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
29 ปลูกได้ไม่แคร์ดิน อรชุน แก้วกังวาล 25 มิถุนายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
30 กระติ๊บอุ่นทิพย์ อาจารย์ วีรวรรณ โยทองยศ
สมฤทัย มีไม่วาย
ศิริรัตน์ ทองคำพา
25 มิถุนายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
31 พัดลม 360 องศา ชัยมงคล อ่อนวิมล
อลงกรณ์ วงษ์ชื่น
2 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
32 ทิ่มแทงทุเรียน อาจารย์ บันเทิง จันทร์นิเวศน์ 2 กรกฎาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
33 คีมหนีบไส้ อาจารย์ อภิญญา ปานโชติ
วนิฐาร์ ช่วยเอียด
ชนัญญา พุทธิปิลันทร์
9 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
34 ขัดสีฉวีข้าว สมชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์
ทัศนีย์ มะโรงรัตน์
9 กรกฎาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
35 ผ้ามุ้งสู้ยุง อภิวัชร์ เลิศรุ่งวิเชียร 16 กรกฎาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
36 เครื่องตวงเที่ยงตรง ภาณุมาศ โกสินทราสนีย์
เมทิน ยารักษ์
16 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
37 หั่นแยกแกน อาจารย์ ชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชัยวัช ราศรี
ณรงค์ คำสร้อย
23 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
38 ตู้โอโซนครบคุณค่า ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี
สุทัศน์ จำปาทอง
บุษราคัม กุลวงศ์
กิตติพงษ์ กิจการ
23 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
39 เครื่องลูบคม ภูมิกิตติ เดชะขจรปัญญา 30 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
40 เครื่องซอยร้อยเส้น อาจารย์ คมสันต์ ม่วงทิพย์
สันติสุข ทองบ้านฆ้อง
ชัยมงคล อ่อนวิมล
30 กรกฎาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
41 เสียบว่องขายไว อาจารย์ วิลาบ ดีเสมอ 6 สิงหาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
42 ปลดหลอดปลอดเสียว อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธีรพล จิณแพทย์
สัณหณัฐ เชียงทอง
ชัยวัฒน์ โสมินทุ
6 สิงหาคม 2555 ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
43 ตอกกันโอ๊ย นัทพงษ์ ทอนสูงเนิน
ศิริชัย อินทร์จันทร์
13 สิงหาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
44 หมอน Mr.BIG ชวกิจ เก้าเอี้ยน
จันทิรา ศรีแก้ว
13 สิงหาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
45 ตะหลิวสู้น้ำมัน อาจารย์ หงษ์คำ อินใจ
อนันต์ ชาลี
ชัยชนะ ทิก๋า
เกียรติภูมิ จำปาโชค
20 สิงหาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
46 เครื่องปอกเปลือกปลิว อาจารย์ ปรีชา แสงทอง
สมเกียรติ เอมเอก
ปสันน์ อินทร์ขาว
20 สิงหาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
47 ตอกไข่สไลด์เดอร์ อาจารย์ สมเกียรติ แก้ววิเวก
หทัยรัตน์ ศรีจันทึก
เจนิตา งามสันเทียะ
27 สิงหาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
48 มอดมลาย ณัฐพล วงศ์บุตร
เอ็นดู เภาดี
27 สิงหาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
49 คนเล็กตัดขนมใหญ่ โยธิน ทิพย์มนต์
ชาญณรงค์ มานะเปรม
3 กันยายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
50 โอ่งลำโพง พรณรงค์ ห้องภูษา 3 กันยายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
51 รูดแยกเมล็ด จุฑาทิพย์ อุบลประเสริฐ
กานต์ธิดา ช่วงชัย
ธนัชพร ภู่มาลา
10 กันยายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
52 กระถางแช่อิ่ม อาจารย์ ภฤศ ศรีสวัสดิ์
ชวารี ศรีสวัสดิ์
10 กันยายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
53 เก้าอี้ชะลอชรา นิธิ ปลูกวงศ์พานิช 17 กันยายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
54 รูดรีดน้ำ อาจารย์ อานันต์ ศักดิ์ทรายทอง 17 กันยายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
55 ขัดเงาสองเรา สิริวรรณ เงินแดง
กนกวรรณ ไพบูลย์
กชมน เจ๊ะโส้
24 กันยายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
56 เช็ดว้าบเงาแว้บ อาจารย์ อานันต์ ศักดิ์ทรายทอง (ครั้งที่ 2) 24 กันยายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
57 ข้าวไม่ง้อไฟฟ้า อาจารย์ สกุล มูลค่า 1 ตุลาคม 2555 ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
58 เครื่องไร้เยื่อใย อาจารย์ ชณรรษ ฤทธิเลิศ 1 ตุลาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
59 แอร์ม่าน ท่านครูศฤงคาร รัตนางศุ 8 ตุลาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
60 Happy Lock ธนาธิป ปั้นประสม 8 ตุลาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
61 ไข่ทอด 6 ดาว กิจจา พุ่มไสว
กิตติพงศ์ สุขเกษม
ธนงศักดิ์ ผ่องใส
15 ตุลาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
62 จีบง่ายยายอึ้ง อาจารย์ วิเชียร แก้วมณี
สุรศักดิ์ แปวสูงเนิน
15 ตุลาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
63 เตาย่างไม่เห็นควัน จิดาภา ทองอ่อน
พิไลพร แก้วมาก
อธิสิทธิ์ ปรงแก้ว
22 ตุลาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
64 สุ่มไก่พกพา อาจารย์ สมพงษ์ สาลี
บุญตา ทองใส
22 ตุลาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
65 ดันให้อิ่ม ธีรศักดิ์ บุตรทอง
ประกายดาว แก้วทองโต
ภัทราภรณ์ ทองแป้น
29 ตุลาคม 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
66 ยิปซั่มจากแล้วแต่ โยธิน ทิพย์มนต์ (ครั้งที่ 2)
ชาญณรงค์ มานะเปรม (ครั้งที่ 2)
29 ตุลาคม 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
67 โยกเจาะเมล็ด ณัฐกฤตา ฉันทรัชดา
ขวัญชนก กูลิสทาน
5 พฤศจิกายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
68 หยิบยางถ้วย สุรัตน์ ไชยณรงค์
วัฒนา ศรีฟ้า
5 พฤศจิกายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
69 ตู้ปลาสมานฉันท์ ด.ช.วงศกร อดิเรกกิตติคุณ
อนุสร อดิเรกกิตติคุณ
12 พฤศจิกายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
70 อัดได้ถ้วย วรรณิพา ดีพรม
มุทิตา หญ้างาม
12 พฤศจิกายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
71 เข็นยกกำลังสอง ชัชวาล คำเพชรดี
ณัฐวุฒิ อุดมธนทรัพย์
19 พฤศจิกายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
72 มีดกรีดยางตรานกเงือก มะนายิ ราหู
อมร พุทธาโกฐิรัตน์
ประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์
19 พฤศจิกายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
73 ขอดเกล็ดเกลี้ยง อภิชาติ นวลปาน
ชนมกานต์ โพธิ์ชี
26 พฤศจิกายน 2555 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
74 ป้ายโฆษณาลู่ลม ท่านครูศฤงคาร รัตนางศุ (ครั้งที่ 2) 26 พฤศจิกายน 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
75 ขูดได้สบายแฮนด์ กิตติพงษ์ ศรีกุมมาร
อดิศา สิงห์จันลา
3 ธันวาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
76 GT 400 รั่วเรารู้ คมสันต์ เลี้ยงตระกูล
พิชชากร จันทร์วิเศษ
3 ธันวาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
77 ราวหลบฝน นพรัตน์ แก้วน้อย
พีรพัฒน์ ธนัญชัย
อภิวิชย์ คงสมรส
10 ธันวาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
78 ไม้นวดไม่ง้อใคร พิพัฒน์ สุขสอน 10 ธันวาคม 2555 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
79 ปั่นหนีน้ำ ด.ช.วงศกร อดิเรกกิตติคุณ (ครั้งที่ 2)
อนุสร อดิเรกกิตติคุณ (ครั้งที่ 2)
10 ธันวาคม 2555
17 ธันวาคม 2555
ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
80 รูดปรื๊ดน้องตอง วิภาดา วรรณขันธ์
ณัฐชยา กรมเวช
กุสุมาลย์ นุชนารถ
17 ธันวาคม 2555 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ

ปี 2556[แก้]

ชิ้นที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้แข่งขัน วันที่ออกอากาศ ทรงพล ชัญมาตรกิจ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผลการตัดสิน
81 Light me กระเป๋ามีไฟ สุทธิสรรค์ ตันทอง
ชาณิดา ตันทอง
7 มกราคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
82 กริ๊กเดียวแยก อาจารย์ สุพจน์ ไชยลือชา
รัตน์ตพร ไกรฤกษ์ศิลป์
7 มกราคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
83 สองข้าง สามคม พงษ์ดนัย จันทร์โท
นิสิทธิ์ วงค์ละคร
14 มกราคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
84 ซากอ้อย สร้างดิน นัทธพงค์ ชาติไทย
วิวิศน์ ทองอ่อน
อริสา ทองจันทร์
14 มกราคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
85 ฉีกแยก แตกพู อาจารย์ อลิสา ใบแย้ม
ก้องไพร ทองราย
ปณัฐฐา ชูชาติเชื้อ
21 มกราคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
86 เตาเทวดา ลุงจริง ดินเชิดชู 21 มกราคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
87 Aortolock ล็อกร้องได้ กมล กันตจารนิติ 28 มกราคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
88 เก็บขยะบังคับได้ อาจารย์ อนันต์ วงศ์จันทร์
เนติพงศ์ ยาประเสริฐ
ณัฐวุฒิ บุญเรือง
28 มกราคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
89 ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ จรัญ เกิดแก้ว 4 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
90 กุ๊กไก่ในกระเป๋า ธนาวุฒิ เผ่าดี 4 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
91 กระเป๋าทรานส์ฟอร์มเมอร์ ธีรวัต พุทธวรชัย 11 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
92 เข็นดูดยาง สุทธิพงษ์ สมัครสมาน
ธนพงศ์ เกิดทิพย์
ธนาคาร แก้วกูล
11 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
93 เบาะนุ่ม อุ้มแน่น วลีภรณ์ เจริญไว 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
94 ซองกินได้ ภควรรษ ทองนวลจันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
95 หมอนหลอด อาจารย์ มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล
พรหมมินทร์ ไชยจำเริญ
ศิริชัย ศรีชัยรัตนกูล
25 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
96 ไม้แขวนขากรรไกร วาลิด มะดาหะ
แวรีดวน โต๊ะฮะ
25 กุมภาพันธ์ 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
97 กรีนบล็อก บล็อกสุโค่ย ว่าที่ร้อยโท กิตติพงษ์ สุวีโร
ธวัชชัย อริยะสุทธิ
4 มีนาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
98 เครื่องโรยข้าวงอก เลียน อ่อนสุระทุม
สันติ เชื้อนิตย์
4 มีนาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
99 เสื้อไออุ่นรัก นรีรัตน์ ปานชาติ
ณัฐธิดา แก้วจันทร์
เหนือปรารถนา พันธุโม
11 มีนาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
100 จันติ้งไฟฟ้า เดือนฉาย อิศรเสนา ณ อยุธยา
สัญญาพร ใยสว่าง
11 มีนาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
101 ขนมตาล ง่ายจังเลย อาจารย์ อาธร อิสสระโชติ
เกียรติศักดิ์ ร่าหมาน
ณัฐสิทธิ์ หนูยวน
11 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556
ซื้อ ซื้อ ซื้อ
102 เบาหวานใส่ได้ นายแพทย์ เชิดพงศ์ หังสสูต
พงศ์พันธ์ วาทะสุนทรพงศ์
18 มีนาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
103 ลูกหิน เก้าอี้เพื่อสังคม นิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ 25 มีนาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
104 กระจกล้างตัวเอง รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
โชคชัย คงอุดมทรัพย์
25 มีนาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
105 SNAB เจ้าหนูสู้น้ำมัน อานันท์ ทศานนท์
พหล ทศานนท์
1 เมษายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
106 โคมไฟกู้โลก นัฐพงศ์ จิตรังษี
เปรมฤทัย ราษี
1 เมษายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
107 เกลียวทอร์นาโด สุขสันต์ ประทุมทอง
นพรัตน์ โกมลสิงห์
วุฒิชัย รูปสูง
8 เมษายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
108 จิ้มหยิบปาล์ม อาจารย์ ปิยพงค์ ชัยยะวิริยะ
พงศธร ทิพย์สมบัติ
ญาณภัทร สาระมุติ
8 เมษายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
109 มิสเตอร์แบตเตอรี่ อาจารย์ เปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์ 15 เมษายน 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
110 ไถเท่ อดิสรณ์ หุ่นดี
กรองกาญจน์ หุ่นดี
15 เมษายน 2556
22 เมษายน 2556
ซื้อ ซื้อ ซื้อ
111 ฟิตเฟี้ยว สถาพร เชิดฉาย (ครั้งที่ 2)
ชนกันต์ จันทร์ทอง
22 เมษายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
112 พุ่งเหลาทาง กิตติศักดิ์ นันชม
ทศวัฒน์ นาคพิทักษ์
กิติศักดิ์ สดรัมย์
29 เมษายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
113 ปั่นฝ้าย ง่ายจัง สุปราณี จันคีรี
อนิรุต พรมมาวัน
กัลยา สงบ
29 เมษายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
114 บ๊ายบายนกน้อย เจษฎา ใจเอื้อย
ณิชา สิงหชาติ
นัทชนากรณ์ อาจภักดี
6 พฤษภาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
115 มอเตอร์เฮอร์คิวลิส พลอากาศโท มรกต ชาญสำรวจ
เรืออากาศเอก ภราดร แสงสุวรรณ
6 พฤษภาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
116 ขัดเปลือกเกลี้ยง พรชัย วงศ์นิ้ม
กิตติชัย สารมโน
เทวัญ เย็นเขียว
13 พฤษภาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
117 หยอดหนึ่งได้สอง ธวัชชัย จันทร์สม
อาคม ปลอดประโคน
ศักรินทร์ ขจรโมทย์
13 พฤษภาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
118 เบาะนวด พลังลม ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
เอกรินทร์ นาคสังข์
20 พฤษภาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
119 เทียนไม่สำออย เพิ่มศักดิ์ สายมงคลเพชร
ศักดิ์ดา เบญจเทพานันท์
20 พฤษภาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
120 หน้าต่างทะลุมุ้ง ปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ 27 พฤษภาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
121 บันไดย้ายตัวเอง วิภาดา บุญประคอง
ชัยอนันต์ ใจห้าว
สุรเชษฐ์ พราหมณี
27 พฤษภาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
122 ป๋องจ๋า ฝาลาก่อน อาจารย์ พิชญา พลพงษ์
สุรพันธ์ อภัยจิตต์
3 มิถุนายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
123 โจรจ๋อย สิทธิกร บทมาตย์
ปาริชาติ คุณาวัฒน์
3 มิถุนายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
124 หิ้วชิลล์ชิลล์ อภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
พฤษชาติ บุญคุ้ม
วารีรัตน์ กวางใส
10 มิถุนายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
125 เบาะคลายร้อน สวกฤต ปัญญาเรือง 10 มิถุนายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
126 ขาวใสไร้เปลือก อาจารย์ สุริยา มีสานุ
อาจารย์ สุรชัย นันจินดา
17 มิถุนายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
127 แอร์ชาวบ้าน ท่านครูศฤงคาร รัตนางศุ (ครั้งที่ 3) 17 มิถุนายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
128 แอร์แยกส่วน ท่านครูศฤงคาร รัตนางศุ (ครั้งที่ 4) 24 มิถุนายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
129 บัวลอยเจ้าเพื่อนง่าย ชลธิชา มามี
จิราพร เพ็งหนู
1 กรกฎาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
130 CO CO DRINK สมสิทธิ์ มูลสถาน (ครั้งที่ 2)
เอกชัย แท่นแก้ว
1 กรกฎาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
131 สลัดหนามสละ อารีกีน หะยีดามะ
เกียรติศักดิ์ ร่าหมาน (ครั้งที่ 2)
มูฮำหมัด ยูโซะ
8 กรกฎาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
132 ซ่อมง่าย เรือโท พงศกร บุตรสระ 8 กรกฎาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
133 ไม้ถูอันเดียวจบ บุญส่ง อำนวยเดชกร 15 กรกฎาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
134 ไม่ยอมให้หลับนะ เจษฎา อายิล
ไตรศักดิ์ แย้มสอาด
ปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน
15 กรกฎาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
135 อัดกลีบจันทน์ ศิริรัตน์ บุญคง
อรวรรณ บุญรังสี
22 กรกฎาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
136 ชาวเวอร์ แคมป์ปิ้ง เตรานร์ บูละ
วิฐากูร จันทร์ทิพย์
22 กรกฎาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
137 ฝานฉาบ บางเฉียบ อาจารย์ สมนึก ดำนุ้ย
อาจารย์ ณัฐวิชช์ สุขสง
29 กรกฎาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
138 PUB PUB แมลงวันหาย วรฉัตร กลิ่นรอด 29 กรกฎาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
139 ผักอัดเม็ด วัฒนา เทพเกษตรกุล
เกษคง พรทวีวัฒน์
5 สิงหาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
140 เกี่ยวข้าวคุ้ม อาจารย์ พลกฤต ชิ้นทอง
วิชา เพ่งพิศ
5 สิงหาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
141 SARIWA จมูกปลอดฝุ่น พงษ์วุฒิ สิทธิพล 12 สิงหาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
142 รถเสียไม่กลัวเสียว นิตติ ชูศิลป์กิจเจริญ
ด.ช.ชาคริต ชูศิลป์กิจเจริญ
12 สิงหาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
143 ปากกาเล่นเส้น ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล
อรุโณชา พันธุ์สด
19 สิงหาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
144 สูบรวย ชาญชัย มีสา
โชคชัย มีสา
19 สิงหาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
145 ย่อย CO CO สมสิทธิ์ มูลสถาน (ครั้งที่ 3)
กฤษณะ สายบุตร
26 สิงหาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
146 พาราแคป สุภฤกษ์ กาญจนาวิบูลย์ 26 สิงหาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
147 ครกเขย่า กะรัต จูงศิริวัฒน์ 2 กันยายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
148 ยิงเปรี้ยง โดนเป้า อาจารย์ เสรี จันเจือจุน
สมศักดิ์ ชูตระกูลธรรม
2 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
149 ไม้เท้าสารพัดประโยชน์ ปวเรศ พรมมาลา
ปัณณวิชญ์ สามแก้ว
9 กันยายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
150 ขั้วรับหลอดไฟอัจฉริยะ วิโรจน์ คนัมพรพันธ์ 9 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
151 ท่อดูดดื่ม สหรัฐ นรเดชานนท์
นิติ บุญประเสริฐ
ณัฐนันทน์ ขันติกิจ
16 กันยายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
152 ไอโซน่า ไม่ชนนะ อาจารย์ สุรพล วรภัทราทร 16 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
153 สีแป้งมัน อาจารย์ เขตต์ เขตวิจารย์
พงษ์พิพัฒน์ พัฒนอำพันธ์
23 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
154 ซุปเปอร์สปาร์ค เสวี อินทุสุต 23 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
155 ดำนาอัจฉริยะ อัศวเทพ กล้าหาญ
กันตภณ ปัญญาวิเศษกุล
30 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
156 ไม้ตักยุง วีระ เร่งสมบูรณ์ 30 กันยายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
157 รูกันซึม พัฒนา จุฑานนท์
กิติรัตน์ ธนะบุญ
7 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
158 ตีตารางนา สุภชัย ปิติวุฒิ
ชุนวัฒน์ พณะงาม
จิณณวัตร์ แสงน้อย
7 ตุลาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
159 เด็กสก๊อย พิพัชร โชพิมาย 14 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
160 มือจับมหัศจรรย์ สมใจ วิวัฒน์วานิช 14 ตุลาคม 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
161 ล็อกแล้ว อยู่เลย เสวี อินทุสุต (ครั้งที่ 2) 21 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
162 ตอนได้ตอนดี สุทิน สุวรรณทีป 21 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
163 ฝรั่งไร้เปลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง 28 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
164 รีดเรียบ อาจารย์ วิชิต ระดมบุญ 28 ตุลาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
165 หญ้าหายเกลี้ยง สุภชัย ปิติวุฒิ (ครั้งที่ 2)
ชุนวัฒน์ พณะงาม (ครั้งที่ 2)
จิณณวัตร์ แสงน้อย (ครั้งที่ 2)
4 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
166 อุดหมด งดรั่ว สมใจ วิวัฒน์วานิช (ครั้งที่ 2) 4 พฤศจิกายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
167 ปั้นนะชุบ ๆ สุรศิลป์ ธนะสังข์ 11 พฤศจิกายน 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
168 ร่มมอเตอร์ไซค์ ศิริพงษ์ เมืองชุมพล
เมทาสิทธิ์ สุทธิกังวาลศักดิ์
11 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
169 สด 10 ปี ภราดร กานดา 18 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
170 เสื้อแยกส่วน สุรินทร์ กังวล 18 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
171 ทุ่นจับปูไฮเทค เสวี อินทุสุต (ครั้งที่ 3) 25 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
172 Energy zipper ประหยัดได้ใจ ภัควัฒน์ อังศรีสุรพร 25 พฤศจิกายน 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
173 จุดธูปเจ๋ง เสาวลักษณ์ ไชยทิตย์
จิดาภา ใจดี
2 ธันวาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
174 พลาสติกจากน้ำทิ้ง ณัฏฐณิชา ใจรังสี
อรวรรณ ทัศนเบญจกุล
สุรเกียรติ ตรีเพชรประภา
2 ธันวาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
175 KDS ล็อกรถ สว่าง ไทรรอดแก้ว
สุรศักดิ์ บุญธรรม
9 ธันวาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
176 ชาร์จพลังลม ณิชกานต์ คำคูณศรี
สุทธิดา เอี่ยมสำอางค์
9 ธันวาคม 2556 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
177 ข้าวหุ่นเพรียว มานพ แก้วโกย 16 ธันวาคม 2556 ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
178 มาส์กเทาน้ำ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 16 ธันวาคม 2556 ซื้อ ซื้อ ซื้อ

ปี 2557[แก้]

ชิ้นที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้แข่งขัน วันที่ออกอากาศ ทรงพล ชัญมาตรกิจ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผลการตัดสิน
179 หน้ากากมังคุด ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 6 มกราคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
180 โอทูบับเบิ้ล เพิ่มพลังออกซิเจน นพวรรณ จิราวรรณสถิตย์
อรวรรณ จิราวรรณสถิตย์
6 มกราคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
181 ย่อยเปเปอร์ ธนิศรา ธนวัฒนกุล
ชวโรจน์ แปงหล้า
แสงอรุณ เจียมสวัสดิ์
13 มกราคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
182 ข้าวจ้าวห้ามเลือด นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
วรางกูล บุณยนิตย์
13 มกราคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
183 หมึกพิมพ์น้ำมันพืช ทองดี ศรีกุลศศิธร 20 มกราคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
184 ปลาร้าอินเตอร์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
พิไรรัตน์ บริหาร
20 มกราคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
185 จ้าวไทยแท้ ดาราวัลย์ ศิลปรัตน์
วันชัย ภู่วิเศษ
27 มกราคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
186 ไม้ใบอ้อย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์
สุภาวดี เพ็ชรรัตน์
เบญจมาศ แซ่หลี
27 มกราคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
187 ปิ่นโตตามสั่ง วัชระ พิลามาตร์
ศราวุธ รักษาธรรม
อภิชาติ รักษาราช
3 กุมภาพันธ์ 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
188 ช้อนปลอดเชื้อ ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญกิจ
นิติพัฒน์ สุวรรณบุญกิจ
3 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
189 จีบสบาย มินตรา เติบโต
บุณยนุช ขำเดช
10 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
190 Body Paint จากน้ำยาง ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
นันทินา มูลประสิทธิ์
ธนากร ใจโพธา
10 กุมภาพันธ์ 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
191 มอเตอร์ไซค์อัจฉริยะ กฤตภาส นวลศรี
อภิชาติ ผลฤทธิ์
อนุสรณ์ รัมมะทรง
ภัทรวดี เกิดแก่น
17 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
192 เยลลี่วัยทอง กัญจนรัตน์ โชติอัครสมิต
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
17 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
193 แตงโมปาร์ตี้ วาลิด มะดาหะ (ครั้งที่ 2)
ธีรศักดิ์ กันกริด
ธนาภรณ์ ไชยชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
194 หมวกกันปืน อาจารย์ สมบัติ ฉายแสง
สิรภพ คงสบสิน
วโรชา มาลีเนตร
24 กุมภาพันธ์ 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
195 เขย่าแยกเหรียญ สิทธิกุล บัวระพันธ์
อนุสรณ์ เขียวบัว
วัชระ พิมพ์แหวน
3 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
196 หอยพันโล อารีกีน หะยีดามะ
เด่นภูมิ เจะสุหลง
3 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
197 ฟุ๊ตเฟรช เอกพจน์ อิ่มสิน
ธราเทพ อนันต์
10 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
198 ปาดเรียบ อาจารย์ ทศพร ปัญญายิ่ง
ปัทมา ศิริวงษ์
10 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ
199 กระเป๋าไม่หมดไฟ น้ำฝน สุคนธรัตน์
ประภาพร มุณี
อังคณา นัยพรหม
17 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
200 หั่นโก๋ โก้เก๋ เพชรฤทธิ์ วิชัยกำจร
ธนิตา สุขประเสริฐ
17 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
201 หัวขูดเส้นฝอย ศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ 24 มีนาคม 2557 ซื้อ ซื้อ ซื้อ
202 พิมพ์ได้ ไม่ง้อมือ วีระ รักอยู่
แสงสุรีย์ เน็งไธสง
24 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ
203 AVA HYBRID[2] ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ 31 มีนาคม 2557 ไม่ซื้อ ซื้อ ไม่ซื้อ

สถิติผลการตัดสินของกรรมการ[แก้]

กรรมการ ซื้อ ไม่ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจ 90 113
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 107 96

5 สุดยอดนักประดิษฐ์พันล้านแห่งปี 2555[แก้]

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ทางรายการ นักประดิษฐ์พันล้าน ออกอากาศสุดยอดนักประดิษฐ์พันล้านแห่งปี 2555 โดยสำรวจจากผู้เข้ามาลงคะแนนหรือโหวตสิ่งประดิษฐ์ที่เคยมานำเสนอและได้รับผลการตัดสินว่า ซื้อ ตลอดปี 2555 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของรายการ ปรากฏว่ามี 5 ลำดับคะแนนสูงสุด (โดยไม่เรียงอันดับ) มีดังต่อไปนี้

# ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้แข่งขัน วันที่ออกอากาศ
1 มอดมลาย ณัฐพล วงศ์บุตร
เอ็นดู เภาดี
27 สิงหาคม 2555
2 เครื่องปอกเปลือกปลิว อาจารย์ ปรีชา แสงทอง
สมเกียรติ เอมเอก
ปสันน์ อินทร์ขาว
20 สิงหาคม 2555
3 ปลูกได้ไม่แคร์ดิน อรชุน แก้วกังวาล 25 มิถุนายน 2555
4 กระจาดกันกระจาย อนุพงษ์ โยตะสิงห์
อภิชิต กอมสิน
9 เมษายน 2555
5 ปลั๊กกันน้ำ วุฒิพันธ์ แก้ลอย
ธวัชชัย ไร่ดี
11 มิถุนายน 2555

ฉายานักประดิษฐ์ในปี 2555[แก้]

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทางรายการได้มีการมอบฉายาให้แก่นักประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวในรายการนักประดิษฐ์พันล้าน มีดังนี้

นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 
ผู้แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ วันที่ออกอากาศ
คมสันต์ เลี้ยงตระกูล
พิชชากร จันทร์วิเศษ
GT 400 รั่วเรารู้ 3 ธันวาคม 2555
นักประดิษฐ์เกษียณอายุ 
ผู้แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ วันที่ออกอากาศ
สมโภชน์ ชื่นจันทน์แดง มือวิเศษ 4 มิถุนายน 2555
นักประดิษฐ์คิดเพื่อเธอ 
ผู้แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ วันที่ออกอากาศ
ชิตวัน ราชภักดี
อนุชา บุราณฤทธิ์
มือจับสายหายห่วง 7 พฤษภาคม 2555
สมสิทธิ์ มูลสถาน
สุชาติ กัญญา
แทงปุ๊บดื่มปั๊บ 21 พฤษภาคม 2555
นักประดิษฐ์เพื่อสังคม 
ผู้แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ วันที่ออกอากาศ
อาจารย์ ชณรรษ ฤทธิเลิศ เครื่องไร้เยื่อใย 1 ตุลาคม 2555
อภิชาติ นวลปาน
ชนมกานต์ โพธิ์ชี
ขอดเกล็ดเกลี้ยง 26 พฤศจิกายน 2555
นักประดิษฐ์สู้ไม่ถอย 
ผู้แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ วันที่ออกอากาศ
ไกรฤกษ์ เสวะนา (อินโนเวชัน แมน)

สเกตบอร์ดปลอดเหงื่อ


เตารักษ์โลก

19 มีนาคม 2555


7 พฤษภาคม 2555

ท่านครูศฤงคาร รัตนางศุ

แอร์ม่าน


ป้ายโฆษณาลู่ลม

8 ตุลาคม 2555


26 พฤศจิกายน 2555

10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2013[แก้]

วันที่ 23 และ 30 ธันวาคม 2556 ทางรายการได้มีการนำเสนอสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2013 จำนวน 10 ชิ้น (สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้รับการซื้อจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน) พร้อมทั้งประกาศว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดใน 10 ชิ้นนี้ จะได้รับการยกย่องให้เป็น HALL OF FAME OF THE YEAR 2013 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชิ้นที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้แข่งขัน วันที่ออกอากาศ
1 กริ๊กเดียวแยก อาจารย์ สุพจน์ ไชยลือชา
รัตน์ตพร ไกรฤกษ์ศิลป์
7 มกราคม 2556
2 ไม้แขวนขากรรไกร วาลิด มะดาหะ
แวรีดวน โต๊ะฮะ
25 กุมภาพันธ์ 2556
3 ซ่อมง่าย เรือโท พงศกร บุตรสระ 8 กรกฎาคม 2556
4 สูบรวย ชาญชัย มีสา
โชคชัย มีสา
19 สิงหาคม 2556
5 ซุปเปอร์สปาร์ค เสวี อินทุสุต 23 กันยายน 2556
6 ไม้ตักยุง วีระ เร่งสมบูรณ์ 30 กันยายน 2556
7 เด็กสก๊อย พิพัชร โชพิมาย 14 ตุลาคม 2556
8 SNAB เจ้าหนูสู้น้ำมัน อานันท์ ทศานนท์
พหล ทศานนท์
1 เมษายน 2556
9 ตอนได้ตอนดี สุทิน สุวรรณทีป 21 ตุลาคม 2556
10 พลาสติกจากน้ำทิ้ง ณัฏฐณิชา ใจรังสี
อรวรรณ ทัศนเบญจกุล
สุรเกียรติ ตรีเพชรประภา
2 ธันวาคม 2556

5 อันดับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2013[แก้]

อันดับที่ สิ่งประดิษฐ์
1 พลาสติกจากน้ำทิ้ง
2 SNAB เจ้าหนูสู้น้ำมัน
3 กริ๊กเดียวแยก
4 ซุปเปอร์สปาร์ค
5 สูบรวย

ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ พลาสติกจากน้ำทิ้ง จึงได้รับการยกย่องจากทางรายการว่าเป็น HALL OF FAME OF THE YEAR 2013

เชิงอรรถ[แก้]

  1. ไกรฤกษ์ เสวะนา เป็นคนคนเดียวกับ อินโนเวชัน แมน ในการออกอากาศครั้งแรก
  2. AVA HYBRID ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกและชิ้นเดียวของรายการที่กรรมการทั้งสองตัดสินนอกรอบโดยให้ทดลองสิ่งประดิษฐ์ชิ้นดังกล่าวในสนามจริง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]