ธีรยุทธ ศศิประภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธีรยุทธ ศศิประภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ถัดไป พลโท บุณยรักษ์ พูนชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (65 ปี)
คู่สมรส แพทย์หญิง รัตนา ศศิประภา
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 38[1] (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557), ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.52), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี (1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55), รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56) , นายทหารพิเศษ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ (7 พ.ค.57 - ปัจจุบัน)

ประวัติ[แก้]

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของ บิดา นาย มนู ศศิประภา มารดา นางละม้าย ศศิประภา

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 ได้ลำดับที่ 1 ของ โรงเรียนทั้ง 2 ชั้นปี, จบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง, หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 17 (ปี 2535), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549), หลักสุตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 118 ง 15 กันยายน 2556
  2. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยในโอกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  3. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยในโอกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551
  4. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 แก่ผู้ที่ได้ไปปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
  5. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2531
  6. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการพิเศษในความควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประจำปี 2544

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ผู้บริหารกรมแพทย์ทหารบก
ก่อนหน้า ธีรยุทธ ศศิประภา ถัดไป
พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ 2leftarrow.png เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลโท บุณยรักษ์ พูนชัย