ธรรมราชิกสถูป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธรรมราชิกสถูป
Dharmarajika Stupa
Dharmarajika Stupa.JPG
ภาพฐานรากที่เหลืออยู่ของธรรมราชิกสถูป
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสารนาถ,เมืองพาราณสี, อินเดีย
ศาสนาพุทธเถรวาท
การสร้าง
ผู้สร้างพระเจ้าอโศกมหาราช

ธรรมราชิกสถูป (อังกฤษ: Dharmarajika Stupa) พระสถูป เก่าแก่ในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ ในปัจจุบัน)

ประวัติ[แก้]

พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างพระสถูปสร้างครอบตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ท่านได้แก่ พระโกณฑัญญะ , พระวัปปเถระ , พระภัททิยเถระ , พระมหานามเถระ และ พระอัสสชิเถระ ภายหลังจากทรงแสดงพระปฐมเทศนาที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร จนทั้ง 5 ท่านได้บรรลุเป็น พระอรหันต์

นอกจากนี้พระเจ้าอโศกมหาราชยังได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ที่พระสถูปแห่งนี้แต่ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้หายสาบสูญไปเมื่อ ราชาเชตสิงห์แห่งพาราณสี ได้สั่งให้อำมาตย์ชื่อ คชัตสิงห์ มาทำลายสิ่งก่อสร้างในสารนาถรวมถึงธรรมราชิกสถูปเพื่อนำอิฐมาสร้างตลาดในเมืองและได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปลอยน้ำเพราะคิดว่าเจ้าของกระดูกคงยังไม่ไปเกิดตามความเชื่อของ ศาสนาฮินดู โดยปัจจุบันธรรมราชิกสถูปเหลือเพียงแต่ฐานราก