ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ตอนทะเลไทย ปี 2003
Assist. Prof. Thon Thamrongnawasawat.jpg

เชื้อชาติ ไทย
เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (49 ปี)
บิดา ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักมีนวิทยา นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ทะเลไทย และเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ตอนทะเลไทย ของรายการแฟนพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ. 2546

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นบุตรชายคนโตของ ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหลานปู่ของ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของไทย จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างศึกษาทำงานเป็นนักวิจัยของอุทยานแห่งชาติทางทะเล Great Barrier Reef Marine Park Authority ก่อนเดินทางกลับมารับราชการอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงปัจจุบันนี้

ผศ.ดร.ธรณ์ เป็นที่รู้จักกันดีจากการเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลและสิ่งแวดล้อม มีผลงานต่าง ๆ มากมาย เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ เคยเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา ผศ.ดร.ธรณ์ยังมีผลงานด้านการเขียนสารคดีเกี่ยวกับเรื่องทะเลและสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย เป็นคอลัมนิสต์ของหลายสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสาร เช่น ผู้จัดการรายวัน มติชน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เที่ยวรอบโลก nature explorer mars แพรว ฯลฯ มีผลงานมากกว่า 3,000 เรื่อง หนังสือกว่า 100 เล่ม ยังมีผลงานทางสื่อต่าง ๆ เช่น รายการทีวี "เที่ยวกับธรณ์" ทางสถานีโทรทัศน์ NEWS 1 อีกทั้งยังเป็นผู้อำนวยการและเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ทะเลไทย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทะเลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ตอน ทะเลไทย ของรายการแฟนพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ. 2546 อีกด้วย

ผศ.ดร.ธรณ์ มีบทบาทในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทะเลเป็นจำนวนมาก ที่รู้จักทั่วไป เช่น กรณีสึนามิ กรณีคราบน้ำมันที่เกาะเสม็ด ปะการังฟอกขาว การรณรงค์เลิกบริโภคปลานกแก้วและหูฉลาม ตลอดจนการอนุรักษ์ทะเลไทยในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบัน ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้เป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน และกรรมาธิการกิจการของสภาปฏิรูป (วิปสภา)

อ้างอิง[แก้]