ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ตอนทะเลไทย ปี 2003
เชื้อชาติ ไทย
เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (50 ปี)
บิดา ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509) กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักมีนวิทยา นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ทะเลไทย และเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ตอนทะเลไทย ของรายการแฟนพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ. 2546

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นบุตรชายคนโตของ ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหลานปู่ของ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของไทย จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างศึกษาทำงานเป็นนักวิจัยของอุทยานแห่งชาติทางทะเล Great Barrier Reef Marine Park Authority ก่อนเดินทางกลับมารับราชการอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างอิง[แก้]