ธนาคารแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธนาคารแห่งชาติ มีความหมายหลายประการเช่น

  • ธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา
  • ธนาคารเอกชนธรรมดาที่ให้บริการทั้งประเทศ (ตามภูมิภาค ตามท้องถิ่น หรืออาจจะเป็นธนาคารที่ทำงานทั่วโลกเลยก็ได้)
  • ในสหรัฐฯ ธนาคารเอกชนที่ทำงานตามข้อกำหนดที่มีให้ แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดให้บริการทั่วประเทศแต่อย่างใด

ในสมัยก่อน คำว่า "ธนาคารแห่งชาติ" สามารถใช้ร่วมกับคำว่า "ธนาคารกลาง" ได้ แต่เราไม่ใช้สื่อความหมายนั้นอีกต่อไปแล้ว ธนาคารกลางบางแห่งอาจมีคำว่า "ธนาคารแห่งชาติ" ในชื่อของมัน แต่ในทางกลับกัน หากธนาคารใดมีคำดังกล่าวอยู่ในชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าธนาคารนั้นจะเป็นธนาคารกลางโดยปริยาย ตัวอย่าง: National-Bank AG ในเอสเสน เยอรมนีก็เป็นเพียงธนาคารทั่วๆ ไปที่ทำงานในแบบเอกชน เช่นเดียวกับธนาคารแห่งแคนาดาของมูนเทอเรียล แคนาดา ในอีกด้านหนึ่งธนาคารแห่งอีธิโอเปียเป็นธนาคารกลางแห่งอีธิโอเปีย และธนาคารแห่งกัมพูชาก็เป็นธนาคารกลางของกัมพูชา