ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (อังกฤษ: Japan Bank for International Cooperation) หรือ เจบิค เป็นสถาบันการเงินของรัฐและเป็นหน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออกของญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 จากการควบรวมธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งญี่ปุ่น (JEXIM) กับกองทุนเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (OECF) โดยเจบิคมีการทำงานร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า)

ประเทศไทยได้กู้เงินจาก ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น มาลงทุนในหลายโครงการเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ[1] รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน[2] รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

อ้างอิง[edit]