ธงชาติเม็กซิโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติเม็กซิโก
การใช้ 111111
สัดส่วนธง 4:7
ประกาศใช้ 16 กันยายน พ.ศ. 2511
ลักษณะ ธงสามสีสามแถบแนวตั้งขนาดเท่ากัน สีเขียว-ขาว-แดง ที่กลางแถบสีขาวมีรูปตราแผ่นดิน
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 011000
สัดส่วนธง 4:7
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกันกับธงชาติ ใช้ตราแผ่นดินสีทอง
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 010000
สัดส่วนธง 4:7
ลักษณะ "โดยพฤตินัย"

ธงชาติสหรัฐเม็กซิโก มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งตามแนวตั้ง ประกอบด้วย สีเขียว สีขาว และสีแดง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับธงชาติอิตาลี แต่จะต่างกันที่สีของธงชาติ ธงชาติเม็กซิโกนั้นมีสีเข้มกว่าธงชาติอิตาลีอย่างเห็นได้ชัด, ธงชาติเม็กซิโกจะมีตราแผ่นดินของเม็กซิโกอยู่กลางแถบสีขาวและต่างกันที่สัดส่วนของธง


ตัวอย่างของธงชาติอิตาลี

ซึ่งแม้ว่าการนิยามความหมายในสีธงชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่สีธงที่ใช้ก็ยังคงเป็นสีเดิมตลอดมานับตั้งแต่เม็กซิโกทำสงครามประกาศอิสรภาพจากสเปน แบบธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2511 แต่รูปแบบธงชาติโดยรวมนั้นได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2361 ส่วนกฎหมายว่าด้วยสัญลักษณ์ประจำชาติฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อในภาษาสเปนว่า "Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales" (รัฐบัญญัติว่าด้วยตราแผ่นดิน ธงชาติ และเพลงชาติ) ซึ่งระบุข้อกำหนดในการชัก ใช้ และแสดงธงชาติ ได้เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527

ตามประวัติศาสตร์ของเม็กซิโก ได้ปรากฏว่าประเทศนี้มีการเปลี่ยนแบบธงชาติมาแล้ว 4 ครั้ง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดสัดส่วนธงและรูปแบบตราแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ตราแผ่นดินของเม็กซิโกทุกแบบล้วนมีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นภาพนกอินทรีจับงูไว้ด้วยกรงเล็บและคาบงูไว้ในปาก โดยนกนั้นยืนอยู่บนต้นกระบองเพชร ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบ ตราดังกล่าวนี้ มีที่มาจากตำนานของชาวอัซเตก โดยเล่ากันว่า เทพเจ้าของพวกเขาได้บอกนิมิตให้สร้างเมืองขึ้นในจุดที่เห็นนกอินทรีคาบงู ซึ่งที่นั่นก็คือที่ตั้งของกรุงเม็กซิโกซิตีในปัจจุบัน

แบบธงชาติและความหมาย[แก้]

ธงชาติเม็กซิโก (ด้านหลัง).

แบบของธงชาติเม็กซิโกในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในมาตรา 3 ของ รัฐบัญญัติว่าด้วยตราแผ่นดิน ธงชาติ และเพลงชาติ ซึ่งตราครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยกำหนดไว้ทั้งลักษณะและสัดส่วนธงที่ถูกต้อง แบบธงชาติที่ทำขึ้นเป็นตัวอย่างนี้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ("Archivo General de la Nación") และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโก ("Museo Nacional de Historia") ข้อความในกฎหมายดังกล่าว ระบุไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 3: ธงชาติ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็นแถบแนวตั้ง 3 แถบ ความกว้างเท่ากัน มีสีเรียงตามลำดับจากด้านคันธงไปยังด้านชายธงดังนี้: เขียว, ขาว และแดง ที่ศูนย์กลางของแถบสีขาวนั้น มีภาพตราแผ่นดิน ขนาดกว้างเป็นสามในสี่ส่วนของความกว้างแถบสีขาว สัดส่วนธงนั้นเป็นสี่ส่วนต่อเจ็ดส่วน (กว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน) ธงนี้อาจมีเชือกหรือโบหูกระต่ายห้อยชายสีธงชาติผูกอยู่ที่ส่วนใต้ยอดคันธงก็ได้

แบบและสัดส่วนธงชาติเม็กซิโกตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดระดับสีธงที่แน่นอนไว้ กระทรวงมหาดไทยของเม็กซิโกจึงได้แนะนำให้ใช้สีธงชาติตามระบบสีแบบแพนโทนเป็นหลัก ส่วนการแปลงค่าเป็นระบบสีอื่น ได้แสดงไว้ดังที่ปรากฏเบื้องล่าง

ระบบสี สีเขียว สีขาว สีแดง
Pantone[1] 3425c Safe 186c
RGB[2] 0-104-71 255-255-255 206-17-38
CMYK[3] 100-0-32-59 0-0-0-0-0 0-92-82-19
Web colors[4] 006847 FFFFFF CE1126

ธงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน[แก้]

ภาพเปรียบเทียบธงชาติเม็กซิโกและธงชาติอิตาลี โดยกำหนดให้ความยาวของธงทั้งสองผืนเท่ากัน

เป็นเรื่องปกติที่มักเกิดความเข้าใจผิดในการสร้างธงชาติเม็กซิโก โดยการเอาแบบของธงชาติอิตาลีเป็นต้นแบบ แล้วเอารูปตราแผ่นดินของเม็กซิโกไปใส่ไว้กลางธงแถบสีขาว ปัญหานี้เกิดจากความเข้าใจผิดของบางคน ที่เข้าใจว่า ธงชาติเม็กซิโกต่างกับธงชาติอิตาลีเพียงมีรูปตราแผ่นดินอยู่กลางแถบสีขาวเท่านั้น

แท้จริงแล้ว ธงของทั้งสองชาติแม้จะใช้สีอย่างเดียวกัน คือ เขียว-ขาว-แดง ก็ตาม แต่โทนสีเขียวและสีแดงในธงชาติเม็กซิโกนั้นมีความเข้มมากกว่า ที่สำคัญ ธงของทั้งสองชาติยังมีความแตกต่างกันในด้านสัดส่วนธง โดยธงชาติอิตาลีนั้นกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ส่วนธงชาติเม็กซิโกนั้นกว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน เมื่อเทียบขนาดของธงทั้งสองชาติ โดยกำหนดให้ด้านยาวของธงมีความยาวเท่ากัน จะพบว่า ธงชาติอิตาลีจะมีความกว้างมากกว่าธงชาติเม็กซิโกอย่างชัดเจน (ดังภาพประกอบ) หากกำหนดเอาด้านกว้างให้เท่ากันทั้ง 2 ธง จะพบว่า ธงชาติเม็กซิโกมีความยาวกว่าธงชาติอิตาลี

ตราแผ่นดิน[แก้]

ตราแผ่นดินของเม็กซิโกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตำนานสร้างเมืองเตนอชตีตลัน

ตราแผ่นดินกลางธงชาติเม็กซิโกนั้น ได้รับแรงบัลดาลใจในการออกแบบจากตำนานชาวอัซเตก เกี่ยวกับตำนานสร้างเมืองเตนอชตีตลัน (Tenochtitlán) ตามเรื่องราวที่เล่าขานกันทั่วไปกล่าวกันว่า ชาวอัซเตกได้ออกเดินทางไปทั่วบริเวณที่เป็นประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน เพื่อแสวงหาที่ตั้งเมืองหลวงของพวกตน ตามนิมิตที่เทพเจ้าวิตซิลโลปอชตลี (Huitzilopochtli) ผู้เป็นเทพแห่งสงครามของชาวอัซเตกระบุไว้ว่า ที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่นั้นจะมีนกอินทรีคาบและจับอสรพิษเกาะอยู่บนต้นกระบองเพชร ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบ 200 ปีต่อมาพวกเขาจึงพบนกอินทรีตามนิมิตดังกล่าวบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเท็กโกโก้ พวกเขาจึงสร้างเมืองเตนอชตีตลันขึ้น ณ ที่นี้ ซึ่งในเวลาต่อมาคือกรุงเม็กซิโกซิตี เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน[5]

แบบของตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการปรับปรุงแบบตราใหม่เมื่อ พ.ศ. 2511 โดย ฟรานซิสโก เอปเปนส์ เฮลเกรา (Francisco Eppens Helguera) ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีกุสตาโว ดิแอซ ออร์ดาซ (Gustavo Díaz Ordaz)

ความหมายของสีธงชาติ[แก้]

ธงกองทัพสามผู้คุ้มกัน (ดาวสีทอง8แฉก) ธงกองทัพสามผู้คุ้มกัน (ดาวสีทอง5แฉก) ธงผู้สำเร็จราชการอีตูร์บีเด (จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1)

สีของธงชาติมีที่มาจากธงของกองทัพสามผู้คุ้มกัน (สเปน: Ejército Trigarante หรือ Ejercito de las Tres Garantías, อังกฤษ: : Army of the Three Guarantees)[6] ซึ่งปรากฏการใช้ในช่วง พ.ศ. 2364 - 2367 โดยสีที่ใช้ในธงดังกล่าว มีความหมายดังนี้:[7]

อย่างไรก็ตาม นิยามความหมายในสีธงได้เปลี่ยนไปจากความพยายามแยกศาสนาออกจากการเมือง ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเบนิโต ฮัวเรซ (Benito Juárez) ใน พ.ศ. 2400 ดังนี้[8]

ในสารานุกรมธงในโลก หรือ "The World Encyclopedia of Flags" ซึ่งแต่งโดย อัลเฟรด ซามิโรวสกี (Alfred Znamierowski) ได้นิยามความหมายของสีธงชาติเม็กซิโกไว้เช่นกัน ดังนี้[7]

เมื่อมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยตราแผ่นดิน ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2417 ในมาตรา 3 ของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดความหมายของธงชาติอย่างเป็นทางการไว้ ทำให้มีการนิยามความหมายของสีธงขึ้นมาตามแหล่งต่างๆ ตามแต่ที่จะมีการกำหนดขึ้น ทั้งนี้ ได้ปรากฏว่ากลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ใช้สีธงชาติอยู่ในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์กรตนเองอยู่ทั่วไป

ธงชัยกองทหารราบแห่งกองทัพสามผู้คุ้มกัน ธงชัยกองทหารราบแห่งอากุสติน เด อีตูร์บีเด ธงชัยกองทหารราบแห่งแห่งทาบาสโก

ประวัติ[แก้]

 •   ธงชาติ (registered)
 •   ธงชาติ (unregistered)
เม็กซิโกภายใต้การปกครองของสเปน
 ประกาศใช้
ผู้ก่อตั้ง
 สมัยการปกครอง  ธง  รายละเอียด
17 เมษายน พ.ศ. 2078
สมบูรณาญาสิทธิราช
17 เมษายน พ.ศ. 2078 – 25 พฤศจิกายน 2093
Antonio de Mendoza
อุปราช 29 เมษายน พ.ศ. 2326 - 3 พฤศจิกายน 2327
Matías de Gálvez y Gallardo
อุปราช
ธงกากบาทเบอร์กันดี
พ.ศ. 23282364
สมบูรณาญาสิทธิราช
Bernardo de Gálvez y Madrid
อุปราช 21 กรกฎาคม - 28 กันยายน พ.ศ. 2364
Juan O'Donojú y O'Rian
อุปราช
ธงชาติสเปน (ใช้เป็นธงราชนาวี)
ระหว่างสงครามประกาศเอกราช
 ประกาศใช้
ผู้ก่อตั้ง
 สมัยการปกครอง  ธง  รายละเอียด
16 กันยายน พ.ศ. 2353.
สงครามประกาศเอกราช
บาทหลวงมิเกล ฮิดัลโก (Miguel Hidalgo)
ผู้ก่อตั้งขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช
ธงพระแม่มารีแห่งกวาดาลูเป ได้เลือกใช้ธงนี้เป็นธงประจำกองทัพของตนเอง ในระหว่างการประกาศเอกราช เมืองโดโลเรส รัฐกวานาวาโต
หลังสงครามการประกาศเอกราช
รัฐชาตินิยมเม็กซิโก - จักรวรรดิ์เม็กซิโก
สาธารณรัฐเม็กซิโก - สหรัฐเม็กซิโก
ตั้งแต่พ.ศ. 2364
 ประกาศใช้
ผู้ก่อตั้ง
 สมัยการปกครอง  ธง  รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2364
รัฐบาลเฉพาะกาล
อากุสติน เด อีตูร์บีเด
ผู้สำเร็จราชการ
บีเซนเต รามอน เกอเรโร
Insurgent
ธงประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน
ออกแบบโดย
โฆเซ มักดาเลโน โอคัมโป
24 สิงหาคม พ.ศ. 2364
รัฐบาลเฉพาะกาล
อากุสติน เด อีตูร์บีเด
ผู้สำเร็จราชการ
ธงผู้สำเร็จราชการอีตูร์บีเด
ออกแบบโดย
อากุสติน เด อีตูร์บีเด
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2364
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
อากุสติน เด อีตูร์บีเดที่1 แห่ง เม็กซิโก
สมเด็จพระจักพรรดิ์
โฆเซ มานูเอล เฮอร์เรลา
มุขมนตรี
ใช้ในยุคจักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1 พ.ศ. 23642366
ออกแบบโดย
อากุสติน เด อีตูร์บีเด
 •   เอกราช
 •   ศาสนา
 •   เอกภาพ
14 เมษายน พ.ศ. 2367
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
10 ตุลาคม พ.ศ. 2367 – 1 เมษายน พ.ศ. 2372
กวาดาลูเป บิกโตเรีย
ประธานาธิบดี

21 มกราคม พ.ศ. 2401 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2405
Félix María Zuloaga
ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเม็กซิโกที่ 1
ออกแบบโดย
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
23 ตุลาคม พ.ศ. 2378
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
28 มกราคม พ.ศ. 2378 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2379
มิเกล บารากัน
ประธานาธิบดี

5 สิงหาคม - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2389
โฆเซ มาเรียโน ซาลาส
ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐกลางเม็กซิโก
ออกแบบโดย
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
ล้มล้างรัฐบาล
10 ตุลาคม พ.ศ. 2407 - 15 พฤษภาคม 2410
สงครามกลางเมือง
21 มกราคม พ.ศ. 2401 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2405
ผู้สำเร็จราชการแห่งจักรวรรดิเม็กซิโกที่ 2
11 กรกฎาคม - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2407
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซีมีเลียนที่ 1 แห่งเม็กซิโก
สมเด็จพระจักพรรดิ์
ฮวน เมโพมูนซีโน อัลมอนท์
มุขรัฐมนตรี
จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 2
ออกแบบโดย
เฟอร์ดินานด์ แม็กซีมีเลียน โจเซฟ
 •   ความหวัง
 •   ความบริสุทธิ์
 •   ศาสนา
19 มิถุนายน พ.ศ. 2410
ล้มล้างราชบัลลังก์โดยกองกำลังฝ่ายสาธารณรัฐ
เบนิโต พลาโบ ยัวเรซ การ์เซีย
ประธานาธิบดี
นำกลับมาใช้อีกครั้ง พ.ศ. 24102424
ในสมัยของสาธารณรัฐเม็กซิโกที่ 2
ออกแบบโดย
รัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ
1 เมษายน พ.ศ. 2436
ล้มล้างรัฐบาล
โจเซ่ เดอลาครูซ ปอร์ฟีรีโอ ดีอัซ
ประธานาธิบดี
ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 24362459
ออกแบบโดย
Tomas de la Peña
20 กันยายน พ.ศ. 2459
ล้มล้างรัฐบาล
Venustiano Carranza Garza
ประธานาธิบดี
ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 24602477
ออกแบบโดย
อันโตนิโอ โกเมส
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477
ล้มล้างรัฐบาล
Abelardo Rodríguez Luján
ประธานาธิบดี
ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 24772511
ออกแบบโดย
จอร์จ เอ็นซิโซ (Jorge Enciso)
16 กันยายน พ.ศ. 2511
ล้มล้างรัฐบาล
กุสตาโว ดิแอซ ออร์ดาซ
ประธานาธิบดี
ธงชาติ
ออกแบบโดย
ฟรานซิสโก เอปเปนส์ เฮลเกรา (Francisco Eppens Helguera).
 •   ความหวัง
 •   ความบริสุทธิ์
 •   เลือดแห่งเหล่าวีรชนของชาติ

ระเบียบ และ ข้อบังคับ[แก้]

เสาธงชาติ[แก้]

พิธีเชิญธงชาติเม็กซิโกึ้นสู่ยอดเสา ณ วิทยาลัยทหาร

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Flags of the World page "Mexico"
 2. Vexilla mundi page "Mexico" เก็บถาวร 2005-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. Inkscape RGB to CMYK converter (approx.)
 4. Adobe Photoshop RGB Translator
 5. Volker Preuß. "Flaggen und Wappen de Mexiko" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 2004-01-10.
 6. Universidad de Guadalajara "History of the Mexican Flag" [1] เก็บถาวร 2007-08-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. (es)
 7. 7.0 7.1 Znamierowski, Alfred. The World Book of Flags 2002, Hermes House; London; หน้า 200
 8. "Benito Juárez's biography". website of former President Ernesto Zedilo. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-06-15. สืบค้นเมื่อ 2008-02-19. (สเปน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]