อภิรดี ยิ่งเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงอภิรดี.jpg
เกิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (91 ปี)
ประเทศไทย
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส อวยชัย ยิ่งเจริญ
บุตร 4 คน
บิดามารดา พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 - ) คุณข้าหลวงใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่านผู้หญิงอภิรดีเคยเป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เคยเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ มียศเป็นพลเอกหญิง ในประเทศไทยมีสามัญชนเพียงสองคนที่ดำรงตำแหน่ง "พลเอกหญิง" คือ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ และ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

ประวัติ[แก้]

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ สกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นบุตรของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) เป็นพี่สาวคนโต มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[1] โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) [2]

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา 4 คน คือ

 1. นางกรองใจ บุนนาค
 2. นายกุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ
 3. นางกุลยา ฉิมคล้าย
 4. นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ [3]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทางทหารแต่งตั้งเป็น พลเอกหญิง

ยศทางทหาร[แก้]

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้รับพระราชทานยศทหารจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดังนี้

 • พันโทหญิง (20 เมษายน พ.ศ.2538)
 • ราชองครักษ์พิเศษ (1 มิถุนายน พ.ศ.2538) อัตราพันโท
 • พลตรีหญิง (28 มีนาคม พ.ศ.2540)
 • พลโทหญิง (17 พฤศจิกายน พ.ศ.2548)
 • พลเอกหญิง (9 กันยายน พ.ศ.2549)

รับใช้เบื้องพระยุคลบาท[แก้]

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ ระหว่าง พ.ศ. 2495 - 2498 และเป็นข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ถึงปัจจุบัน และทรงเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานภายในของพระองค์ด้วย[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

[7]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 2. 2.0 2.1 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2549 สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 3. เล่าลือ หลังวัง จาก thaimonarchy.com
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]
 7. ราชกิจจานุเบกษา, [1] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]