อภิรดี ยิ่งเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงอภิรดี.jpg
เกิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (89 ปี)
ประเทศไทย
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส อวยชัย ยิ่งเจริญ
บุตร 4 คน
บิดามารดา พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 - ) คุณข้าหลวงใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เธอเป็นพลเอกหญิงท่านเดียวของประเทศไทยที่เป็นสามัญชน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ สกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นบุตรของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) เป็นพี่สาวคนโต มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[1] โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) [2]

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา 4 คน คือ

  1. นางกรองใจ บุนนาค
  2. นายกุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ
  3. นางกุลยา ฉิมคล้าย
  4. นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ [3]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทางทหารแต่งตั้งเป็น พลเอกหญิง ซึ่งเป็นเพียงท่านเดียวของประเทศไทยที่เป็นสามัญชน

รับใช้เบื้องพระยุคลบาท[แก้]

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ ระหว่าง พ.ศ. 2495 - 2498 และเป็นข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ถึงปัจจุบัน และทรงเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานภายในของพระองค์ด้วย[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  2. 2.0 2.1 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2549 สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  3. เล่าลือ หลังวัง จาก thaimonarchy.com
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]