ทีบาอีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สูตรโครงสร้างทีบาอีน

ทีบาอีน เป็นส่วนประกอบเล็กน้อยใน ฝิ่น, ทีบาอีน (thebaine ) หรือ พารามอร์ฟีน (paramorphine) (C19H21NO3) คุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับทั้ง มอร์ฟีน และ โคดีอีน แต่มันมีฤทธิ์กระตุ้นน้อยกว่าฤทธิ์กด โดยตัวของมันเองไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไร แต่มันสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบได้หลายตัวดังนี้

  1. โคดีอีน (codeine)
  2. ไฮโดโคโดน (hydrocodone)
  3. ไฮโดรมอร์ฟีน (hydromorphone)
  4. ออกซิโคโดน (oxycodone)
  5. ออกซิมอร์ฟีน (oxymorphone)
  6. นัลบูฟิน (nalbuphine)
  7. นัลโลโซน (naloxone)
  8. นัลทรีโซน (naltrexone)
  9. บูพรีนอร์ฟิน (buprenorphine)
  10. อีทอร์ฟิน (etorphine)