ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211
ทางเข้าหันคา - แยกหูช้าง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว57.313 กิโลเมตร (35.613 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.340 ใน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทล.333 ใน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 (สายทางเข้าหันคา - แยกหูช้าง) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชัยนาท กับจังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 57.313 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่อำเภอหันคา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ำท่าจีน พาดผ่านพื้นที่อำเภอเนินขาม เข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี ที่อำเภอบ้านไร่ และสิ้นสุดสายทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยนาท และแขวงทางหลวงอุทัยธานี

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย 0+000 - 40+802 40.802 เนินขาม ชัยนาท
0200 กะบกเตี้ย - แยกหูช้าง 40+802 - 57+313 16.511 บ้านไร่ อุทัยธานี

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 ทิศทาง: ทางเข้าหันคา-แยกหูช้าง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชัยนาท 0+000 แยกวังกระชาย ทล.340 ไป สุพรรณบุรี ทล.340 ไป ชัยนาท
7+300 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
7+500 แยกท่าโบสถ์ ถนนเฉลิมพระเกีรยติ เข้า อ.หันคา ชน.4055 ทางหลวงชนบท ชน.4055 ไป ต.สามง่ามท่าโบสถ์
8+500 แยกหัวทอง ทล.3583 เข้า อ.หันคา ทล.3211 ไป อ.เนินขาม
11+500 แยกบ้านเชี่ยน ชน.4054 ทางหลวงชนบท ชน.4054 ไป อ.เดิมบางนางบวช ชน.4054 ทางหลวงชนบท ชน.4054 ไป อ.วัดสิงห์
อุทัยธานี 57+313 แยกหูช้าง ทล.333 ไป อ.บ้านไร่ ทล.333 ไป อุทัยธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]