ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1126.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126
พาน - ห้วยงิ้ว
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:62.554 กิโลเมตร (38.869 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-1.svg อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ถึง:Thai Highway-1021.svg บ้านห้วยงิ้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 สายพาน - ห้วยงิ้ว เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (อำเภอพาน) - อำเภอป่าแดด - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 (บ้านห้วยงิ้ว) [1] ในสมัยที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2533 [2] [3] ทั้งนี้ ทางหลวงสายนี้ได้รับการประกาศให้เป็นเส้นทางที่ต้องดำเนินการสร้างโดยเร่งด่วน [4] ในสมัยที่ นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  • ตอน 0100 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พาน) - ป่าแดด ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงป่าแดด แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
  • ตอน 0200 ป่าแดด - กม.62+554 ระยะทาง 62.554 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงป่าแดด แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 และหมวดทางหลวงจุน แขวงทางหลวงพะเยา

ความสำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนในเขตอำเภอป่าแดด อำเภอพาน และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๒๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (อำเภอพาน) - อำเภอป่าแดด - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านห้วยงิ้ว) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (อำเภอพาน) - อำเภอป่าแดด พ.ศ. ๒๕๒๗
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๒๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พาน) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (ห้วยงิ้ว) ตอนป่าแดด - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (ห้วยงิ้ว) พ.ศ. ๒๕๓๓ ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่อำเภอป่าแดด จังหวีดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๒๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พาน) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (ห้วยงิ้ว) ตอนป่าแดด - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (ห้วยงิ้ว) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  4. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๒๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (อำเภอพาน) - อำเภอป่าแดด - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านห้วยงิ้ว) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (อำเภอพาน) - อำเภอป่าแดด เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน