ทัศวันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทัศวันธ์ หรือ ดัสวันธ (ปัญจาบ: ਦਸਵੰਧ, Dasvandh) แปลตรงตัวว่า "เศษหนึ่งในสิบ" หมายถึงการบริจาคแก่ส่วรวม "ร้อยละสิบ" การบริจาคนี้หมายถึงทั้งการบริจาคเงินและการสละเวลามาช่วยทำเสวาให้กับคุรุทวาราหรือองค์กรอื่น ๆ ทัศวันธ์นั้นตรงตามหลักการของ Vand Chhako ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของศาสนาซิกข์ของคุรุนานักเทพจิ ทัศวันธ์นั้นริเริ่มโดยคุรุอรชุน และยังคงเป็นการปฏิบัติที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ได้รับบริจาคจากทัศวันธ์จะถูกนำเข้าไปช่วยเหลือกิจการของคุรุทวารา โดยเฉพาะ Sangat (การพบปะกันภายใต้คุรุกรันตสาหิบ) และ โรงครัวพระศาสดา (Langar)