ทะไลลามะ องค์ที่หนึ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกตวิน ชุบ
དྒེ་འདུན་འགྲུབ་
ทะไลลามะ องค์ที่ 1
ทะไลลามะ
ก่อนหน้าไม่มี
ถัดไปทะไลลามะ องค์ที่สอง
ประสูติพ.ศ. 1934
เกตวิน ชุบ
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2017
ทิเบต

ทะไลลามะ องค์ที่หนึ่ง เกตวิน ชุบ (ทิเบต: དགེ་འདུན་གྲུབ།, ไวลี: DGE-'dge ’dun grub, พินอินทิเบต: Gêdün Chub, ) ถือเป็นทะไลลามะ องค์แรกในบรรดาทะไลลามะทั้งหมดของทิเบต ที่มีความเชื่อว่าจะเป็นนิรมานกายของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ของ ความเมตตา

ก่อนหน้า ทะไลลามะ องค์ที่หนึ่ง ถัดไป
ไม่มี
องค์ทะไลลามะ
ทะไลลามะ องค์ที่สอง