ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
Khun Thongma.jpg
เกิด8 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
สัญชาติไทย
จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ศาสนาพุทธ

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน [1]

ประวัติ[แก้]

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2524

[2]


ประวัติการทำงาน[แก้]

ระยะเวลา บริษัท ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2536-2560 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2528-2530 ห.จ.ก. สยามเอ็นจิเนียริ่ง กรรมการผู้จัดการ
2525-2527 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด วิศวกรประจำออฟฟิศ
2524-2525 บริษัท เมด้า จำกัด วิศวกรสนาม
2524 บริษัท พี.ซี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำกัด วิศวกรสนาม

[3]

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

ปี พ.ศ. 2556

"ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ( Best CEO Award 2013)" จากงาน SET AWARD 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

ปี พ.ศ. 2557

“CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association - IAA) โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ การนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ถูกต้องและครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง [4]

รางวัลที่โดดเด่นอื่นๆ[แก้]

ปี พ.ศ. 2559

"AFEO Honorary Member Award" จากสหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน ในงาน Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization 2016 ครั้งที่ 34 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้ทำคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมแก่สังคม และประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2553

- "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010" (Quality Persons of The Year 2010) จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้านต่างๆ

-"Best CEO Award"ในงานประกาศรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2010 จาก The Securities Analysts Association (SAA) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2550

“Boss of the year 2007” นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี ในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร Boss Request [5]

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์[แก้]

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” มอบทุนให้กับมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านศาสนา การศึกษา และสังคม ซึ่งตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ได้มอบทุนให้แก่องค์กรต่างๆ ไปแล้วรวมกว่า 100 องค์กร เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 284 ล้านบาท

ที่มาของโครงการ

คุณทองมา อยากช่วยเหลือสังคม แต่มีเวลาไม่มากพอที่จะไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงมีแนวคิดในการบริจาคเงินทุนส่วนตัว ในนาม "ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์" ให้กับมูลนิธิสถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้การบิจาคเงินทุนส่วนตัวแยกออกมาจากการตอบแทนสังคมในนามบริษัทฯ จึงทำให้คุณทองมา สามารถพิจารณาเลือกบริจาคทุนให้กับมูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านศาสนา การศึกษา และสังคม ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ

เริ่มดำเนินการมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ตั้งแต่ปี2553 จนถึงปัจจุบัน [6]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:Https://www.pruksa.com/about-us/our-ceo

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • https://www.pruksa.com/about-us/our-ceo
  • https://www.pruksa.com/about-us/our-ceo
  • https://www.pruksa.com/about-us/our-ceo
  • https://www.pruksa.com/about-us/honorary-awards
  • https://www.pruksa.com/about-us/honorary-awards
  • https://www.pruksa.com/about-us/csr-vijitpongpun