ข้ามไปเนื้อหา

ทวิภาวะ (คณิตศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทวิภาวะ (Principle of Duality) คำว่า Duality หมายความว่า 'การอยู่กันเป็นคู่' หรือทางคณิตศาสตร์แปลว่า 'ทวิภาวะ'ใน Digital Logic ใช้แทนการเท่ากันของนิพจน์

การเท่ากันของนิพจน์ที่กลับนิพจน์โดยจะสลับเครื่องหมายและตัวเลข แต่ค่าเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่

  1. สลับเครื่องหมายคูณ ( • ) กับเครื่องหมายบวก ( + )
  2. ลลับเลข 0 กับเลข 1
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนค่า x เป็น x’

ตัวอย่าง[แก้]

x + 0 = x จะเท่ากับ x • 1 = x

x + 1 = 1 จะเท่ากับ x • 0 = 0

x + x = x จะเท่ากับ x • x = x

x + x’ = 1 จะเท่ากับ x • x’ = 0

และ (x') ' จะเท่ากับ x

หมายเหตุ[แก้]

  1. บางครั้งนิพจน์duality อาจจะไม่เท่ากับนิพจน์ตั้งต้น
  2. ถ้านิพจน์ตั้งต้นสมเหตุสมผล นิพจน์ที่เท่ากันจะสมเหตุสมผลด้วย
  3. ถ้านิพจน์ใดไม่ว่าจะเป็นนิพจน์ตั้งต้น หรือนิพจน์ที่เท่ากันใดๆเป็นจริง นิพจน์อื่นจะเป็นจริงด้วย