ทฤษฎีบทของเมเนลอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จุด D, E และ F อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ทฤษฎีบทของเมเนลอส (อังกฤษ: Menelaus' theorem) เป็นทฤษฎีบททางเรขาคณิต ที่กล่าวว่า

สำหรับสามเหลี่ยม ABC และจุด D, E, F ที่อยู่บนเส้นตรง BC, CA และ AB ตามลำดับ จะได้ว่า D, E และ F อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ก็ต่อเมื่อ