ทฤษฎีบทของปัปปุส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จุดตัดทั้งสามอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ทฤษฎีบทของปัปปุส (อังกฤษ: Pappus's hexagon theorem) เป็นทฤษฎีบททางเรขาคณิต ที่กล่าวว่า

สำหรับจุด A, B, C ที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน และจุด a, b, c ที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จะได้ว่าจุดตัดของ Ab และ aB, จุดตัดของ Ac และ aC และจุดตัดของ Bc และ bC อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน