ทฤษฎีกินซ์บุร์ก-ลันดาอู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎี Ginzburg-Landau (GL) เป็นทฤษฎีแบบ Phenomenologocal Theory ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาจากแบบจำลอง Two-Fluid model ถูกนำเสนอโดย Ginzburg และ Landau ในปี 1950 หลังจากทฤษฎี Two-Fluid model เกือบ 15 ปี

ทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนเฟสอันดับที่สอง (second-order phase transition) และ Landau และแบบจำลอง Two-Fluid โดยพิจารณาพลังงานเสรีในสถานะนำยวดยิ่ง ซึ่งสามารถเขียนกระจาายอยู่ในเทอมของสิ่งที่เรียกว่า ตัวแปรของความเป็นระเบียบ (order parameter) รวมกับพลังงานเสรีในสถานะปกติ โดยตัวแปรของความเป็นระเบียบนี้จะมีค่าเป็นศูนย์ที่สถานะปกติ