ทฤษฎีการคำนวณได้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎีการคำนวณได้ คือส่วนหนึ่งของการศึกษาในทฤษฎีการคำนวณที่สนใจกับปัญหาที่ว่า ปัญหาใดที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยขั้นตอนวิธี (หรือ—ในความหมายที่เหมือนกัน—โดยเครื่องจักรทัวริง) ภายใต้ข้อจำกัดและข้อเพิ่มเติมหลายๆ แบบ ทฤษฎีการคำนวณได้ศึกษาปัญหาหลักๆ สี่ปัญหาดังต่อไปนี้

  • ปัญหาใดที่เครื่องจักรทัวริงสามารถแก้ได้?
  • ระบบในการคำนวณใดที่มีความสามารถเท่าเทียมกับเครื่องจักรทัวริง?
  • ปัญหาใดที่ต้องการเครื่องจักรที่มีความสามารถมากกว่าเครื่องจักรทัวริง?
  • ปัญหาใดที่สามารถแก้ได้โดยเครื่องจักรที่มีความสามารถน้อยกว่าเครื่องจักรทัวริง?

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของปัญหา สามารถดูได้ในบทความเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณ