ทรานส์ยีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทรานส์ยีน (อังกฤษ: transgene) เป็นยีนที่ได้ถ่ายโอนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งโดยเกิดตามธรรมชาติ หรือทำด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม กระบวนการถ่ายโอนยีนซึ่งเรียกว่า transgenesis นี้อาจเปลี่ยนรูปแบบปรากฏ (phenotype) ของสิ่งมีชีวิต ทรานส์ยีนหมายถึงส่วนดีเอ็นเอซึ่งมีลำดับยีนที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วนำเข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนจีโนมของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ โดยไปขัดหน้าที่ของยีนดั้งเดิม คือเข้าไปแทนที่ยีนดั้งเดิมด้วยยีนที่เข้ารหัสโปรตีนอีกตัวหนึ่ง หรือเพิ่มยีนอื่น ปกติแล้ว ดีเอ็นเอจะใส่เข้าไปในเซลล์ชนิด germline ของสิ่งมีชีวิต คือเซลล์ที่ส่งยีนต่อไปยังลูกหลาน เช่น เซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์ม ในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ซับซ้อน อาจทำโดยฉีดดีเอ็นเอแปลกปลอมเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข่ เทคนิคนี้ใช้เป็นประจำเพื่อใส่ยีนมนุษย์ที่ก่อโรคหรือยีนอื่น ๆ ที่ต้องการวิจัยเข้าไปในหนูทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับยีนนั้น 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • Cyranoski, D (2009). "Newly created transgenic primate may become an alternative disease model to rhesus macaques". Nature. 459 (7246): 492. doi:10.1038/459492a. PMID 19478751.