ทรัส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทรัส (Truss) หรือโครงถัก คือโครงสร้างทางวิศวกรรมที่นิยมใช้เพื่อรับภาระ (Load) ต่าง ๆ ดังปรากฏพบเห็นได้ในโครงสร้างของหลังคา ป้ายโฆษณา รวมไปถึงสะพานขนาดใหญ่ ทรัสประกอบด้วยชิ้นส่วน (Member) ซึ่งทำมาจากวัสดุที่สามารถทนแรงกด (Compression) แรงดึง (Tension) และแรงบิด (Torque) ได้ ส่วนใหญ่มักทำมาจากเหล็กกล้า ทรัสอย่างง่าย (Simple Truss) เกิดจากการนำชิ้นส่วนมาต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อนำรูปสามเหลี่ยมนั้นมาต่อกันอย่างชิดที่สุดจะได้เป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมได้