ถนนสืบศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ถนนสืบศิริ (Thanon Suep Siri) เป็นถนนส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อยู่ในช่วงสุดท้ายจากจำนวนถนนทั้งหมด 8 ช่วง เริ่มจากแยกเข้าเมืองปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จนถึง สามแยกวัดใหม่อัมพวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อถนน "สืบศิริ" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจำรัส สืบศิริ อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางนครราชสีมา[1] ช่วงปี พ.ศ. 2490-2502 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนเส้นนี้ [2]

รายละเอียด[แก้]

ถนนสืบศิริ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีความยาวถนนรวมประมาณ 30 กิโลเมตร ได้แก่

ทางแยกเข้าเมืองปักธงชัย–ทางต่างระดับนครราชสีมา[แก้]

ถนนสืบศิริ เขตเทศบาลตำบลเมืองปัก
ทางแยกระหว่างทางหลวงสาย 24 และทางหลวงสาย 304

ถนนส่วนนี้อยู่ในเขต อำเภอปักธงชัย และ อำเภอเมืองนครราชสีมา มีความยาวถนนประมาณ 26 กิโลเมตร
ลักษณะผิวจราจรเป็นแบบลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาด 4 ช่องทางจราจร พร้อมไหล่ทางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ (ในช่วงเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก จะมีระบบระบายน้ำและทางเท้า เพิ่มเติมมาด้วย)

จุดเริ่มต้น เริ่มจากทางแยกเข้าเมืองปักธงชัย (ถนนสาย 304 เดิม) อำเภอปักธงชัย เรื่อยไปบรรจบกับทางเลี่ยงเมือง (ถนนสาย 304) ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปักธงชัย ถนนจากช่วงนี้จนถึงเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีชื่อเรียกว่า"ถนนราชสีมา-ปักธงชัย" จากนั้นมุ่งขึ้นเหนือตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เข้าสู่อำเภอเมืองนครราชสีมา สิ้นสุดที่ ทางต่างระดับนครราชสีมา (จุดเชื่อมต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายเลี่ยงเมือง) บริเวณกิโลเมตรที่ 7 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ถนนช่วงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรนั้นมีชื่อเรียกว่า "ถนนปักธงชัย"

สถานที่สำคัญ

 • ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
 • สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปัก
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอำเภอปักธงชัย
 • โรงพยาบาลปักธงชัย
 • แขวงการทางปักธงชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล
 • ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
 • กองบิน 1 กองพลบินที่ 2
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 นครราชสีมา
 • สวนรุกขชาติปรุใหญ่
 • สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550
 • สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง

แยกทางต่างระดับนครราชสีมา–สามแยกวัดใหม่อัมพวัน[แก้]

แยกถนนสืบศิริ หน้าสำนักงานชลประทาน
ถนนสืบศิริ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ถนนส่วนนี้อยู่ในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา มีความยาวถนนประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะผิวจราจรเป็นแบบลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) และ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 และ 6 ช่องทางจราจร (ช่วงสามแยกวัดใหม่อัมพวัน ถึง แยกหน้าสำนักงานชลประทาน เป็น 4ช่องจราจร และช่วงแยกหน้าสำนักงานชลประทาน ถึง ด้านหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็น 6 ช่องจราจร) มีช่องทางสำหรับจอดรถ พร้อมระบบระบายน้ำ และ ทางเท้า ถนนสืบศิริส่วนนี้ เคยอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง มีหมายเลขถนน คือ หมายเลข 2310 ในปัจจุบันทางเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ และ ดูแลถนนส่วนนี้แทน

จุดเริ่มต้น เริ่มจากแยก ทางต่างระดับนครราชสีมา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "สามแยกปัก" ไปทางขวาเรื่อยไปตามทิศตะวันออกถึงสำนักงานชลประทานที่ 8 จากนั้นแยกออกเป็นสองทาง บริเวณหน้าสำนักงานชลประทาน (สามแยกชลประทาน) โดย

 • แยกซ้าย ไปทางทิศเหนือ ผ่านศูนย์บริการตอนนอกทีโอที สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับถนนมุขมนตรี บริเวณสามแยกวัดใหม่อัมพวัน
 • แยกขวา ไปทางทิศใต้ ผ่านหน้าบ้านพัก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สิ้นสุดที่บริเวณกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) บรรจบกับถนนทรัพย์ศิริ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ซึ่งเดิมถนนเส้นนี้จะตรงไปบรรจบกับถนนราชสีมา-ปักธงชัยบริเวณหน้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์ แต่เนื่องจากได้มีการสร้างกองบิน1ขึ้นทับบางส่วนของแนวถนน จึงได้มีการตัดถนนสายใหม่เลี่ยงกองบิน1ไปบรรจบกับถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกปักฯในปัจจุบัน


สถานที่สำคัญ

 • ศูนย์บริการตอนนอก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานชลประทานที่ 8
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นครราชสีมา
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
 • ตลาดโลตัส สืบศิริ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่, ๒๔๙๓, เล่ม ๖๗ ตอน ๖๗ ง, หน้า ๖๓๗๗
 2. "วารสารทางหลวง, "รู้จักเจ้าของนาม ถนนสืบศิริ"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2008-09-23.