ติ่งหู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ติ่งหู (อังกฤษ: earlobe) เป็นชื่อเรียกของอวัยวะส่วนของหู โดยเป็นส่วนของปลายสุดของใบหู [1]

ลักษณะ[แก้]

ดูเพิ่มเติม หู

ติ่งหูมีลักษณะโค้งมนในรูปแบบของครึ่งวงกลม เป็นส่วนที่ไม่มีกระดูกอ่อนและเป็นส่วนที่นิยมทพการเจาะตกแต่งเพื่อใส่ ต่างหูหรือเครื่องประดับประเภทจิวหรือการทำตามแนวพังคร็อกโดยใช้แกนเหล็กขนาดใหญ่เพื่อขยายขนาดของรูให้มีขนาดใหญ่ โดยมีปลายประสาทอยู่น้อยจึ้งไม่ค่อยได้รับความเจ็บปวดมากนักสามารถยืดหยุ่นได้ดีเช่นเดียวกับผิวหนัง[2]

การดูแลรักษา[แก้]

การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากของหู เพราะเป็นส่วนเดียวที่มีลักษณะเป็นเนื้อเยื้อโดยไม่มีแกนกระดูกและมีต่อมเหงื่อเช่นเดียวกัยใบหน้า ความทำความสะอาดอยู่ตลอด [3]หากมีการเจาะหู ควรดูแลไม่ใหเมีสิ่งอุดตันเพื่อป้องกันการประสานของติ่งหู[4]

การเจาะหู[แก้]

การเจาะเป็นค่านิยมว่าเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่จะสามารถเจาะหูได้ แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปทั้งชายและหญิงก็มีความต้องการในการเจาะหูตามกระแสนิยมเกาหลี ญี่ปุ่น ที่มีดาราเจาะหูใส่จิวหรือต่างหูที่มีเอกลักษะเพื่อแสดงค่านิยมของตนเองให้สังคมรับรู้ โดยสามารถแบ่งการเจาะหูเป็น 3 แบบ ดังนี้[5]

เจาะตามนิยม[แก้]

เป็นวิธีการเจาะตาปกติคือส่วนของติ่งหู โดยจะเป็นการเจาะเพื่อใส่ต่างหู โดยเจาะข้างละรู หรือ ข้างเดียว รูเดียว

เจาะแบบพังค์[แก้]

การเจาะแบบนี้มะมีการเจาะข้างละหลายรูแต่ใน่สวนที่ไม่มีกระดูกอ่อนอาจเจาะตั้งแต่ติ่งหูไปจนใบหูด้านนอก สามารถเจาะแบบด้านใดด้านหนึ่ง หรือเจาะทั้งสองข้างก็ได้

เจาะแบบเมโท[แก้]

การเจาะแบบนี้มีความอันตรายสูง โดยมีการเจาะเข้าไปทางด้านบนของติ่งหูมีความเสี่ยงต่อการทำให้กระดูดอ่อนแตกและมีความเจ็บปวดมากกว่าในส่วนของติ่งหูได้

ความหมายอื่น ๆ[แก้]

เด็กติ่งหู หรือ พวกติ่งหู เป็นคำแสลงในสังคมของเด็กหรือสังคมโลกออนไลน์ โดยเป็นการแสดงความหมายว่าเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะ ไร้ความอ่อนน้อม[6] และแสดงตนว่าเหนือกว่า หรือใช้เรียกนักเรียนหญิงชั้นมัธยมต้นที่ตัดผมเท่าติ่งหู[7] ใช้กันมากในเว็บบอร์ด เพราะมิใช่คำไม่สุภาพ[ต้องการอ้างอิง]แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิง และเป็นเด็กผู้หญิงที่มักจะรักศิลปินเกาหลีโดยไม่ลืมหูลืมตา และใช้คำไม่สุภาพเมื่อมีคนมาพาดพิงถึงศิลปิน

รายการอ้างอิง[แก้]

ลิงก์อื่น ๆ[แก้]