ตำแหน่งนางในราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ถัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำแหน่งนางในราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ถังหากจะสรุปมีดังนี้

 • ไท่หวงไท่โฮ่ว (太皇太后) คือ พระอัยยิกาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน
 • หวงไท่โฮ่ว (皇太后) หรือเรียกย่อๆว่า ไทโฮ่ว (太后) คือ พระพันปีหลวงหรือพระอัครมเหสีในจักรพรรดิองค์ก่อน หากจักรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ได้เป็นพระราชโอรสที่ประสูติแต่จักรพรรดินีองค์ก่อน ในรัชสมัยนั้นอาจจะมีไทโฮ่วได้ 2 พระองค์ คือ ตำแหน่งของจักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ก่อน เรียกว่า หมู่โฮ่วหวงไท่โฮ่ว (母后皇太后) และตำแหน่งพระมารดาในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน (ซึ่งไม่ได้เป็นจักรพรรดินี) เรียกว่า เซิ่งหมู่หวงไท่โฮ่ว (聖母皇太后)
 • หวงไท่เฟย (皇太妃) หรือเรียกย่อๆว่า ไท่เฟย (太妃) คือ พระมเหสีของจักรพรรดิองค์ก่อนที่ได้ประสูติพระราชโอรส ส่วนพระมเหสีที่ไม่มีพระประสูติกาลพระราชโอรสได้จะต้องทรงออกผนวชเป็นชี
 • หวงโฮ่ว (皇后) คือ จักรพรรดินีหรือพระอัครมเหสีของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน

ชั้นรองจากหวงโฮ่วลงมา

 • ขั้นที่ 1 พระมเหสี แต่งตั้งได้ตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 4 คน
  • กุ้ยเฟย (貴妃)
  • ซู่เฟย และ ฮุยเฟย (淑妃)
  • เต๋อเฟย (德妃)
  • เสียนเฟย (賢妃)
 • ขั้นที่ 2 พระสนมเอก แต่งตั้งได้ตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 9 คน
  • เจาอี๋ (昭儀) ผู้งามเลิศยิ่ง
  • เจาหรง (昭容) ผู้มีกิริยางามสง่า
  • เจาเยวี่ยน (昭媛) ผู้งามสง่าจับใจ
  • ซิวอี๋ (修儀) ผู้มีรูปโฉมวิจิตร
  • ซิวหรง (修容) ผู้มีกิริยางามวิจิตร
  • ซิวเยวี่ยน (修媛) ผู้งดงามวิจิตร
  • ชงอี๋ (充儀) ผู้งามตาเพรียบพร้อม
  • ชงหรง (充容) ผู้มีกิริยางามพร้อม
  • ชงเยวี่ยน (充媛) ผู้สง่างามเพรียบพร้อมยิ่ง
 • พระสนมขั้นที่ 3-5 แต่งตั้งรวมทั้งหมด 27 คน
  • เจี๋ยอวี้ (婕妤)
  • เหม่ยเหริน (美人)
  • ไฉเหริน (才人)
 • พระสนมขั้นที่ 6-8 แต่งตั้งรวมทั้งหมด 81 คน
  • เป่าหลิน (宝林)
  • อวี้หนวี่ (御女)
  • ไฉหนวี่ (采女)

นางข้าหลวง นางกำนัล[แก้]

สตรีในราชสำนักที่มียศต่ำกว่าสนมขั้นที่ 6 ลงไปมีฐานะเป็นนางข้าหลวงหรือนางกำนัล มีหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายในในพระราชสำนัก โดยแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 6 กองงาน (六局女官) ดังนี้

 • กองพระราชสำนัก (尚宮局) มีหน้าที่ดูแลงานทั่วไปภายในราชสำนัก และกองงานอื่นจะขึ้นตรงต่อกองนี้ หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งกง (尚宮) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกบันทึก : หัวหน้า (司記) , รองหัวหน้า (典記) , ผู้ช่วย (掌記)
  • แผนกเลขานุการ : หัวหน้า (司言) , รองหัวหน้า (典言) , ผู้ช่วย (掌言)
  • แผนกอักษร : หัวหน้า (司簿) , รองหัวหน้า (典簿) , ผู้ช่วย (掌簿)
  • แผนกทวารบาล : หัวหน้า (司闈) , รองหัวหน้า (典闈) , ผู้ช่วย (掌闈)
 • กองพระราชพิธี (尚儀局) มีหน้าที่จัดประกอบพิธีต่างๆภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งอี๋ (尚儀) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกหนังสือเชิญ : หัวหน้า (司籍) , รองหัวหน้า (典籍) , ผู้ช่วย (掌籍)
  • แผนกดนตรี : หัวหน้า (司樂) , รองหัวหน้า (典樂) , ผู้ช่วย (掌樂)
  • แผนกต้อนรับ : หัวหน้า (司賓) , รองหัวหน้า (典賓) , ผู้ช่วย (掌賓)
  • แผนกขับร้อง : หัวหน้า (司贊) , รองหัวหน้า (典贊) , ผู้ช่วย (掌贊)
 • กองพระภูษา (尚服局) มีหน้าที่ดูแลเครื่องแต่งกาย งานประดับผ้า รวมถึงจัดประกอบพิธีต่างๆ ด้วย หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งฝู (尚服) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกพระคลัง : หัวหน้า (司寶) , รองหัวหน้า (典寶) , ผู้ช่วย (掌寶)
  • แผนกเย็บปัก : หัวหน้า (司衣) , รองหัวหน้า (典衣) , ผู้ช่วย (掌衣)
  • แผนกเครื่องประดับ : หัวหน้า (司飾) , รองหัวหน้า (典飾) , ผู้ช่วย (掌飾)
  • แผนกศาสตราวุธ : หัวหน้า (司仗) , รองหัวหน้า (典仗) , ผู้ช่วย (掌仗)
 • กองห้องเครื่อง (尚食局) มีหน้าที่ประกอบเครื่องเสวย จัดการดูแลเรื่องสุรา ฟืน และโอสถ หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งสือ (尚食) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกเครื่องเสวย : หัวหน้า (司膳) , รองหัวหน้า (典膳) , ผู้ช่วย (掌膳)
  • แผนกน้ำจัณฑ์ : หัวหน้า (司醞) , รองหัวหน้า (典醞) , ผู้ช่วย (掌醞)
  • แผนกโอสถ : หัวหน้า (司藥) , รองหัวหน้า (典藥) , ผู้ช่วย (掌藥)
  • แผนกต้นเครื่อง : หัวหน้า (司饎) , รองหัวหน้า (典饎) , ผู้ช่วย (掌饎)
 • กองพระตำหนัก (尚寢局) มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทุกตำหนักภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งฉิ่น (尚寢) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกสร้าง : หัวหน้า (司設) , รองหัวหน้า (典設) , ผู้ช่วย (掌設)
  • แผนกขนส่ง : หัวหน้า (司輿) , รองหัวหน้า (典輿) , ผู้ช่วย (掌輿)
  • แผนกอุทยาน : หัวหน้า (司苑) , รองหัวหน้า (典苑) , ผู้ช่วย (掌苑)
  • แผนกยาม : หัวหน้า (司燈) , รองหัวหน้า (典燈) , ผู้ช่วย (掌燈)
 • กองศิลป์ (尚功局) มีหน้าที่ดูแลงานศิลป์ภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งกง (尚功) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกสร้าง : หัวหน้า (司制) , รองหัวหน้า (典制) , ผู้ช่วย (掌制)
  • แผนกสี : หัวหน้า (司彩) , รองหัวหน้า (典彩) , ผู้ช่วย (掌彩)
  • แผนกอุปกรณ์ : หัวหน้า (司珍) , รองหัวหน้า (典珍) , ผู้ช่วย (掌珍)
  • แผนกออกแบบ : หัวหน้า (司計) , รองหัวหน้า (典計) , ผู้ช่วย (掌計)