ตำบลแม่ตาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลแม่ตาว
อักษรไทยตำบลแม่ตาว
อักษรโรมันTambon Mae Tao
จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอด
พื้นที่
 • ทั้งหมด45.50 ตร.กม. (17.57 ตร.ไมล์)
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด6,529
 • ความหนาแน่น143 คน/ตร.กม. (370 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์63110
รหัสภูมิศาสตร์630604
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลแม่ตาว ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ติดต่อตำบลท่าสายลวด, ตำบลแม่สอด, ตำบลแม่กุ, ตำบลพระธาตุผาแดง และสหภาพพม่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ราษฎรดั้งเดิมได้อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านค้างภิบาลเป็นกลุ่มแรก (บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบัน) ต่อมาได้มาทำไร่ ทำสวน ริมห้วยแม่ตาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน ต่อมาในลำห้วยแม่ตาวได้มีทองคำ ทำให้ราษฏรได้มาร่อนทองคำตามลำห้วยและได้ตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ และตั้งชื่อตำบลเป็น "ตำบลแม่ตาว" ตามชื่อลำห้วยแม่ตาว

ที่ตั้ง[แก้]

เนื้อที่[แก้]

ตำบลแม่ตาวมีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นไร่ 30,072 ไร่
 • พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นไร่ 12,713 ไร่
 • พื้นที่ทำการเกษตร คิดเป็นไร่ 14,859 ไร่
 • พื้นที่ป่าชุมชน คิดเป็นไร่ 2,500 ไร่

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ภายในเขตตำบลแม่ตาว ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่สูงบ้างเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันตก

เขตการปกครอง[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลมี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้
 2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ
 4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่
 5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย

จำนวนประชากร[แก้]

ตำบลแม่ตาว มีประชากรทั้งสิ้น 6,529 คน โดย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง มีประชากรมากที่สุด รองลงมาคือ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ กำนันตำบลแม่ตาว นายอุดม คำอ่อน

รายได้ประชากรต่อครัวเรือน[แก้]

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต่อปี ของตำบลแม่ตาวพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 30,000-49,999 บาท มีมากที่สุด และครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป มีน้อยที่สุด

อ้างอิง[แก้]

 • รายงานตำบลแม่ตาว 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]