ตำบลแม่ตาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ตำบลแม่ตาว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลแม่ตาว
อักษรโรมัน Tambon Mae Tao
อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 45.50 ตร.กม.
ประชากร 6,529 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 143 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 630604
รหัสไปรษณีย์ 63110

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลแม่ตาว ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ติดต่อตำบลท่าสายลวด, ตำบลแม่สอด, ตำบลแม่กุ, ตำบลพระธาตุผาแดง และสหภาพพม่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ราษฎรดั้งเดิมได้อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านค้างภิบาลเป็นกลุ่มแรก (บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบัน) ต่อมาได้มาทำไร่ ทำสวน ริมห้วยแม่ตาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน ต่อมาในลำห้วยแม่ตาวได้มีทองคำ ทำให้ราษฏรได้มาร่อนทองคำตามลำห้วยและได้ตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ และตั้งชื่อตำบลเป็น "ตำบลแม่ตาว" ตามชื่อลำห้วยแม่ตาว

ที่ตั้ง[แก้]

เนื้อที่[แก้]

ตำบลแม่ตาวมีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นไร่ 30,072 ไร่
 • พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นไร่ 12,713 ไร่
 • พื้นที่ทำการเกษตร คิดเป็นไร่ 14,859 ไร่
 • พื้นที่ป่าชุมชน คิดเป็นไร่ 2,500 ไร่

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ภายในเขตตำบลแม่ตาว ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่สูงบ้างเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันตก

เขตการปกครอง[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลมี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้
 2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ
 4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่
 5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย

จำนวนประชากร[แก้]

ตำบลแม่ตาว มีประชากรทั้งสิ้น 6,529 คน โดย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง มีประชากรมากที่สุด รองลงมาคือ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ กำนันตำบลแม่ตาว นายอุดม คำอ่อน

รายได้ประชากรต่อครัวเรือน[แก้]

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต่อปี ของตำบลแม่ตาวพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 30,000-49,999 บาท มีมากที่สุด และครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป มีน้อยที่สุด

อ้างอิง[แก้]

 • รายงานตำบลแม่ตาว 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]