ตำบลหัวเรือ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับ ตำบลหัวเรือ แห่งอื่น ดูได้ที่ ตำบลหัวเรือ
ตำบลหัวเรือ
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลหัวเรือ
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลหัวเรือ
อักษรไทยตำบลหัวเรือ
อักษรโรมันTambon Hua Ruea
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.28 ตร.กม. (12.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด9,223 คน
 • ความหนาแน่น285.72 คน/ตร.กม. (740.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34000
รหัสภูมิศาสตร์340104
เว็บไซต์เว็บไซต์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหัวเรือ เป็นตำบลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 มีหมู่บ้านภายในเขตปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 16 ชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 32.28 ตารางกิโลเมตร[1] จากการสำรวจสำมะโนประชากร ปี พ.ศ. 2562 พบว่าตำบลหัวเรือมีประชากรและจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 9,223 คน และ 3,006 ครัวเรือน ตามลำดับ[2]

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหัวเรืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือทั้งตำบล[1]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2312 เมื่อครั้งเจ้าพระวออพยพไพร่พลจากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอนมดแดง (พื้นที่บ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง ในปัจจุบัน) นายนาคถือเป็นหนึ่งในไพร่พลที่อพยพมาด้วยในครั้งนั้น ต่อมาราวๆ ปี พ.ศ. 2322 มานายนาคได้พาครอบครัวออกมาจากเมืองอุบลเพื่อหาทำลที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ จึงได้มาตั้งหมู่บ้านใหม่บริเวณ ทุ่งหนองโน ซึ่งเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ และเรียกชื่อหมู่บ้านที่ตั้งใหม่นี้ว่า บ้านตองหมอน โดยในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีวัดตั้งอยู่แต่เดิมชื่อว่า วัดอุงมุง ด้วยเหตุที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านตองหมอนนั้นเป็นจุดรับน้ำของร่องน้ำหลายสาย ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหน้าฝน การเดินทางเป็นไปได้ด้วยความลำบาก ปี พ.ศ. 2330 นายนาคจึงย้ายบ้านมาตั้งหมู่บ้านใหม่ห่างจากหมู่บ้านเดิมมาทางทิศเหนือประมาณ 800 เมตร และตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า บ้านหัวเรือ[1]

บ้านหัวเรือได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2475 ในขณะนั้นมีชุมชนภายในเขตปกครองทั้งสิ้น 16 ชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 ได้มีแยกพื้นที่บางส่วนจำนวน 8 ชุมชน เพื่อจัดตั้งตำบลขี้เหล็ก จึงเหลือเพียงแค่ 8 ชุมชนในเขตปกครองขณะนั้น อย่างไรก็ดี จากการที่มีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น จึงได้มีการตั้งชุมชนใหม่ขึ้นในภายหลัง ทำให้ในปัจจุบันมีชุมชนภายในเขตของตำบลหัวเรือ 16 ชุมชนเช่นเดิม[1]

ขนาดและที่ตั้ง[แก้]

ตำบลหัวเรือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 17 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 32.28 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ชุมชนและประชากร[แก้]

ตำบลหัวเรือประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 16 ชุมชน[1] ประชากร 9,223 คน แบ่งเป็น เพศชาย 4,578 คน, เพศหญิง 4,645 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,006 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้[3]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
ตำบลหัวเรือ [3]
ปี (พ.ศ.) ประชากร ±%
2536 8,443 N/A
2539 8,676 +2.76%
2542 8,968 +3.37%
2545 8,949 −0.21%
2547 8,939 −0.11%
2549 8,997 +0.65%
2551 8,999 +0.03%
2553 8,991 -0.09%
2555 9,066 +0.83%
2557 9,135 +0.76%
2559 9,167 +0.35%
2560 9,202 +0.38%
2562 9,223 +0.23%

ตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านภายในเขตปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 16 ชุมชน (หมู่) ได้แก่[4]

      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
หมู่บ้าน ชุมชน ประชากร (คน)
พ.ศ. 2562[2] พ.ศ. 2561[5] พ.ศ. 2560[6] พ.ศ. 2559[7] พ.ศ. 2558[8] พ.ศ. 2557[9] พ.ศ. 2556[10] พ.ศ. 2555[11] พ.ศ. 2554[12] พ.ศ. 2553[13]
บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 694 705 713 709 708 706 718 726 733 731
หมู่ที่ 3 514 517 507 513 514 512 516 511 505 507
หมู่ที่ 11 700 704 695 685 689 688 686 681 695 684
รวมบ้านหัวเรือ 1,908 1,926 1,915 1,907 1,911 1,906 1,920 1,918 1,933 1,922
บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 701 706 692 689 684 683 673 667 662 656
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 600 602 599 597 601 600 604 603 600 608
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 825 809 818 816 817 815 812 806 809 800
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 650 651 632 625 631 628 620 617 614 605
บ้านสำราญ หมู่ที่ 7 814 818 830 843 847 843 836 836 839 827
บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 453 463 449 446 439 437 440 421 397 398
บ้านค้อ หมู่ที่ 9 419 414 422 424 424 412 409 413 416 413
บ้านอ้น หมู่ที่ 10 419 416 416 417 420 416 423 426 427 414
บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 620 622 619 622 632 642 648 659 664 673
บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 520 528 533 524 510 504 507 503 497 489
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 381 377 379 371 366 368 361 359 354 352
บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 493 489 487 479 477 474 469 471 465 442
บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 420 410 411 407 408 407 402 397 389 392
รวมตำบลหัวเรือ 9,223 9,231 9,202 9,167 9,167 9,135 9,124 9,096 9,066 8,991

สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (29 October 2015). "แนะนำ อบต". Huaruea.go.th. Archived from the original on 30 December 2019. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 2. 2.0 2.1 สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2562". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 12 October 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 3. 3.0 3.1 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร". สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (22 October 2018). "ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" (PDF). Huaruea.go.th. Archived from the original (PDF) on 12 October 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 5. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2019). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2561". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 6. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2018). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2560". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 7. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2017). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2559". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 8. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2016). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2558". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 9. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2015). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2557". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 10. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2014). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2556". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 11. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2013). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2555". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 12. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2012). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2554". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 5 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 13. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2011). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553". Stat.bora.dopa.go.th. Archived from the original on 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.