ตำบลพระธาตุผาแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลพระธาตุผาแดง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลพระธาตุผาแดง
อักษรโรมัน Tambon Phra That Pa Daeng
อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 68.99 ตร.กม.
ประชากร 6,089 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 88 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 630610
รหัสไปรษณีย์ 63110

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลพระธาตุผาแดงเป็นตำบลที่ 10 ของอำเภอแม่สอด แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลแม่ตาว ต่อมาได้แยกเป็นตำบลใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับนายพยูณ มีทองคำ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอด พร้อมให้แยกตำบลและตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “ ตำบลพระธาตุผาแดง ”

ตำบลพระธาตุผาแดง ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแม่สอด ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตากประมาณ 95 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 124.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78,000 ไร่

คำขวัญตำบล[แก้]

คำขวัญตำบลพระธาตุผาแดง

...หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา...

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2529 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2529 ลงนามโดย พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 85-103 เล่มที่ 103 ตอนที่ 175 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2529) เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 มาตรา 6 และมาตรา 29 ดังต่อไปนี้

อำเภอแม่สอด

1. ตั้งตำบลด่านแม่ละเมา ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 3 (บ้านห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านปางส้าน) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 5 (บ้านห้วยพลู) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 11 (บ้านยางห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 12 (บ้านมูเซอส้มป่อย) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 9 (บ้านขุนห้วยช้างไล่) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 7 โอนจากหมู่ที่ 14 (บ้านธงชัย) ตำบลพะวอ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาดอยปูแป้ และสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือร่องน้ำลึกห้วยแม่ละเมา เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยถือสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันปันน้ำระหว่างห้วยแม่ละเมา กับห้วยพลู เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพะวอ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยแม่ละเมา เป็นแนวแบ่งเขต
  • ช่วงที่ 2 ติดต่อกับตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยถือลำห้วยแม่กื้ดสามท่า ห้วยป่าเตย ห้วยสามหมื่นหลวง เทือกเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยผาแดง ขุนห้วยผักกูด ขุนห้วยซุกกะรี ขุนห้วยผักกูดหวาน เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือผักกูดหวาน ห้วยอุ้มเปี้ยม เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยหลวง ดอยพะวอ และดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต

2. ตั้งตำบลพระธาตุผาแดง ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 1 (บ้านค้างภิบาล) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านหัวฝาย) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 6 (บ้านแม่ตาวใหม่) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 8 (บ้านพะเด๊ะ) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 10 (บ้านถ้ำเสือ) ตำบลแม่ตาว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองห้วยโป่ง ห้วยแม่สอด เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองดอยผาแดง สันเขาดอยผาแดง เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาขี้ค้างคาวและดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่ตาว โดยถือสันถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้งและถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลแม่ตาว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยน้ำดิบ และลำเหมืองหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยลึก และลำเหมือง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยถือแนวถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้ง และถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยใช้ร่องน้ำลึกแม่เมย เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป

สภาพทั่วไป[แก้]

อาณาเขตติดต่อ

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลพระธาตุผาแดง เป็นตำบลที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ

การปกครอง[แก้]

ตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านค้างภิบาล" มีจำนวน 740 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 966 คน ประชากรหญิง 1,001 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 1,967 คน
 • หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านหัวฝาย" มีจำนวน 563 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 765 คน ประชากรหญิง 717 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 1,482 คน
 • หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านแม่ตาวใหม่" มีจำนวน 278 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 375 คน ประชากรหญิง 349 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 724 คน
 • หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านพะเด๊ะ" มีจำนวน 200 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 364 คน ประชากรหญิง 384 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 748 คน
 • หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านถ้ำเสือ" มีจำนวน 96 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 196 คน ประชากรหญิง 202 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 398 คน
 • หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านขุนห้วยแม่สอด" มีจำนวน 83 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 156 คน ประชากรหญิง 148 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 304 คน
 • หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านเอื้องดอย" มีจำนวน 466 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 448 คน ประชากรหญิง 236 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 684 คน

รวมทั้ง 7 หมู่บ้าน มีจำนวน 2,146 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 3,058 คน ประชากรหญิง 3,031 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 6,089 คน

ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จากนั้นจึงมีการเลือกตั้งกำนันตำบล 1 ตำแหน่ง อีกครั้ง หากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใดได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบล หมู่บ้านนั้นจะไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ทั้งตำบลจะประกอบด้วย กำนันตำบล 1 คน/ตำแหน่ง และผู้ใหญ่บ้าน 6 คน/ตำแหน่ง

สภาพสังคม[แก้]

การศึกษา ในตำบล

 • โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 7 แห่ง

ศาสนา ในตำบล

ประชากรส่วนใหญ่ในเขต ตำบลพระธาตุผาแดง นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์การทางศาสนา ดังนี้

สาธารณสุข ในตำบล

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

บริการขั้นพื้นฐาน[แก้]

การขนส่งและการคมนาคม ในตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอด ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 และเส้นทางคมนาคมทางบกมีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด - อุ้มผาง) ตัดผ่าน มีรถโดยสารประจำทางแม่สอด – พบพระ และแม่สอด – ก.ม. 45 วิ่งผ่านช่วงเวลา 08.00 ถึง 18.00 น. ประชาชนส่วนมากเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ในตำบล

' ดิน '

พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง มีประมาณ 42,500 ไร่ แบ่งเป็น

 • พื้นที่เกษตรกรรม 13,197 ไร่
 • อุตสาหกรรมประมาณ 2,500 ไร่

' แร่ธาตุ '

ตำบลพระธาตุผาแดงมีแร่ธาตุที่สำคัญ คือ แร่สังกะสี มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำเหมืองแร่อยู่ 2 บริษัท คือ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]