ตำบลผักไหม (จังหวัดสุรินทร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลผักไหม
อักษรไทยตำบลผักไหม
อักษรโรมันTambon Phak Mai
จังหวัดจังหวัดสุรินทร์
อำเภอศีขรภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด00 ตร.กม. (0 ตร.ไมล์)
ประชากร (00)
 • ทั้งหมด9,776 คน คน
รหัสไปรษณีย์32110
รหัสภูมิศาสตร์00
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลผักไหมตำบลผักไหมเดิมขึ้นกับตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ ต่อมาได้รับการแยกตำบลใหม่เป็นตำบลผักไหมใน พ.ศ. 2532 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ประวัติของตำบลและการปกครอง[แก้]

ที่มาของตำบล[แก้]

เทศบาลตำบลผักไหมเดิมขึ้นกับตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ ต่อมาได้รับการแยกตำบลใหม่เป็นตำบลผักไหมในปี 2532 ปัจจุบันมีพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านผักไหม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 3 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งราม หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 บ้านท่าโคราช หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 บ้านดงยาง และหมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลผักไหมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่
1. บ้านผักไหม หมู่ที่ 1
2. บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 2
3. บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 45
4. บ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4
5. บ้านหนองยาง หมู่ที5
6. บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6
7. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7
8. บ้านท่าโคราช หมู่ที่ 8
9. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9
10. บ้านดงยาง หมู่ที่ 10
11. บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 11

ลักษณะพื้นที่[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากอำเภอศรีขรภูมิประมาณ 12 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 14.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,254 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

  1. เทศบาลตำบลผักไหม
  2. ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4
  3. สถานีอนามัยผักไหม
  4. โรงเรียน 5 แห่ง
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม
  6. วัด 9 แห่ง
  7. สถานปฏิบัติธรรม 3 แห่ง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อ้างอิง[แก้]