ตารางอักษรฮันกึล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางต่อไปนี้แสดงจาโมในอักษรฮันกึล แยกตามพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะสะกด กำกับด้วยการถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมันฉบับปรับปรุง

พยัญชนะต้น[แก้]

g n d r/l m b s - j ch k t p h
kk tt pp ss jj

สระ[แก้]

ฐาน +i
기본
a eo o u eu i ae e oe wi ui
y+
ya yeo yo yu yae ye
w+
wa wo wae we

พยัญชนะสะกด[แก้]

g n d l m b s ng j ch k t p h
kk nj lg bs ss
gs nh lm
lb
ls
lt
lp
lh

การเรียงลำดับตามพจนานุกรม[แก้]

 • เรียงแบบเกาหลีใต้
  • พยัญชนะ: ㄱ (ㄲ) ㄴ ㄷ (ㄸ) ㄹ ㅁ ㅂ (ㅃ) ㅅ (ㅆ) ㅇ ㅈ (ㅉ) ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
  • สระ: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
 • เรียงแบบเกาหลีเหนือ
  • พยัญชนะ: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ᆼ(ตัวสะกด) ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ ᄋ(ตัวต้น)
  • สระ: ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ

ชื่ออักษร[แก้]

แบบเกาหลีใต้[แก้]

 • giyeok 기역 (หรือ gieok 기억)
 • ssang giyeok 쌍 기역 (หรือ ssang gieok 쌍 기억)
 • nieun 니은
 • digeut 디귿
 • ssang digeut 쌍 디귿
 • rieul 리을
 • mieum 미음
 • bieup 비읍
 • ssang bieup 쌍 비읍
 • siot 시옷
 • ssang siot 쌍 시옷
 • ieung 이응
 • jieut 지읒
 • ssang jieut 쌍 지읒
 • chieut 치읓
 • kieuk 키읔
 • tieut 티읕
 • pieup 피읖
 • hieut 히읗

แบบเกาหลีเหนือ[แก้]

 • gieuk 기윽
 • nieun 니은
 • dieut 디읃
 • rieul 리을
 • mieum 미음
 • bieup 비읍
 • sieut 시읏
 • jeu 즈 (หรือ jieut 지읒)
 • cheu
 • keu
 • teu
 • peu
 • heu
 • doen gieuk 된 기윽 (หรือ ssang gieuk 쌍 기윽)
 • doen dieut 된 디읃 (หรือ ssang dieut 쌍 디읃)
 • doen bieup 된 비읍 (หรือ ssang bieup 쌍 비읍)
 • doen sieut 된 시읏 (หรือ ssang sieut 쌍 시읏)
 • doen jieut 된 지읒 (หรือ ssang jieut 쌍 지읒)

ชื่ออื่นที่เลิกใช้[แก้]

 • ㅁ: miom 미옴
 • ㅂ: biop 비옵
 • ㅈ: jyat
 • ㅇ: iheung 이흥, ihoeng 이횡, ihaeng 이행 (สระในคำว่า 행 ควรจะเป็น ᆡ แทนที่จะเป็น ㅐ), i