ตารางธาตุพร้อมชื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  I II   III IV V VI VII VIII
คาบ  
1 ไฮโดรเจน
1
H
  ฮีเลียม
2
He
2 ลิเทียม
3
Li
เบริลเลียม
4
Be
  โบรอน
5
B
คาร์บอน
6
C
ไนโตรเจน
7
N
ออกซิเจน
8
O
ฟลูออรีน
9
F
นีออน
10
Ne
3 โซเดียม
11
Na
แมกนีเซียม
12
Mg
  อะลูมิเนียม
13
Al
ซิลิกอน
14
Si
ฟอสฟอรัส
15
P
กำมะถัน
16
S
คลอรีน
17
Cl
อาร์กอน
18
Ar
4 โพแทสเซียม
19
K
แคลเซียม
20
Ca
สแคนเดียม
21
Sc
ไทเทเนียม
22
Ti
วาเนเดียม
23
V
โครเมียม
24
Cr
แมงกานีส
25
Mn
เหล็ก
26
Fe
โคบอลต์
27
Co
นิกเกิล
28
Ni
ทองแดง
29
Cu
สังกะสี
30
Zn
แกลเลียม
31
Ga
เจอร์เมเนียม
32
Ge
สารหนู
33
As
ซีลีเนียม
34
Se
โบรมีน
35
Br
คริปทอน
36
Kr
5 รูบิเดียม
37
Rb
สตรอนเชียม
38
Sr
อิตเทรียม
39
Y
เซอร์โคเนียม
40
Zr
ไนโอเบียม
41
Nb
โมลิบดีนัม
42
Mo
เทคนีเตียม
43
Tc
รูทีเนียม
44
Ru
โรเดียม
45
Rh
แพลเลเดียม
46
Pd
เงิน
47
Ag
แคดเมียม
48
Cd
อินเดียม
49
In
ดีบุก
50
Sn
พลวง
51
Sb
เทลลูเรียม
52
Te
ไอโอดีน
53
I
ซีนอน
54
Xe
6 ซีเซียม
55
Cs
แบเรียม
56
Ba
57-71
*
แฮฟเนียม
72
Hf
แทนทาลัม
73
Ta
ทังสเตน
74
W
รีเนียม
75
Re
ออสเมียม
76
Os
อิริเดียม
77
Ir
แพลทินัม
78
Pt
ทองคำ
79
Au
ปรอท
80
Hg
แทลเลียม
81
Tl
ตะกั่ว
82
Pb
บิสมัท
83
Bi
พอโลเนียม
84
Po
แอสทาทีน
85
At
เรดอน
86
Rn
7 แฟรนเซียม
87
Fr
เรเดียม
88
Ra
89-103
**
รัทเทอร์ฟอร์เดียม
104
Rf
ดุบเนียม
105
Db
ซีบอร์เกียม
106
Sg
โบห์เรียม
107
Bh
ฮัสเซียม
108
Hs
ไมต์เนเรียม
109
Mt
ดาร์มสตัดเทียม
110
Ds
เรินต์เกเนียม
111
Rg
โคเปอร์นิเซียม
112
Cn
อูนอูนเทรียม
113
Uut
ฟลีโรเวียม
114
Fl
อูนอูนเพนเทียม
115
Uup
ลิเวอร์มอเรียม
116
Lv
อูนอูนเซปเทียม
117
Uus
อูนอูนออกเทียม
118
Uuo
แลนทาไนด์ แลนทานัม
57
La
ซีเรียม
58
Ce
เพรซีโอดิเมียม
59
Pr
นีโอดิเมียม
60
Nd
โพรมีเทียม
61
Pm
ซาแมเรียม
62
Sm
ยูโรเพียม
63
Eu
แกโดลิเนียม
64
Gd
เทอร์เบียม
65
Tb
ดิสโพรเซียม
66
Dy
โฮลเมียม
67
Ho
เออร์เบียม
68
Er
ทูเลียม
69
Tm
อิตเทอร์เบียม
70
Yb
ลูทีเตียม
71
Lu
** แอกทิไนด์ แอกทิเนียม
89
Ac
ทอเรียม
90
Th
โพรแทกทิเนียม
91
Pa
ยูเรเนียม
92
U
เนปทูเนียม
93
Np
พลูโทเนียม
94
Pu
อะเมริเซียม
95
Am
คูเรียม
96
Cm
เบอร์คีเลียม
97
Bk
แคลิฟอร์เนียม
98
Cf
ไอน์สไตเนียม
99
Es
เฟอร์เมียม
100
Fm
เมนเดลีเวียม
101
Md
โนเบเลียม
102
No
ลอว์เรนเซียม
103
Lr
อนุกรมเคมีของตารางธาตุ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน ก๊าซมีตระกูล