ตัวเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แบบตัวเขียนอักษรละตินแบบดีนีเลียน

ตัวเขียน (อังกฤษ: cursive) มาจากภาษาละติน (ละติน: cursivus) แปลว่า การไหล หมายถึงรูปแบบการเขียนด้วยลายมือชนิดใดชนิดหนึ่ง ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนจดหมายหรือจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ตัวเขียนของอักษรละติน อักษรซีริลลิก และอักษรอาหรับ เป็นต้น ตัวอักษรจะเชื่อมติดกันเป็นคำ ทำให้คำหนึ่ง ๆ ถูกเขียนด้วยเส้นเดียวแต่ซับซ้อน