ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐคองโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราแผ่นดินสาธารณรัฐคองโก
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐคองโก
เริ่มใช้พ.ศ. 2534
เครื่องยอดมงกุฎสีทอง
โล่พื้นอาร์มสีเหลือง ประกอบคลื่นสีเขียวพาดกลาง ภายในมีรูปสิงโตสีแดงถือคบเพลิง
ประคองข้างช้างแอฟริกา
คำขวัญUnité, travail, progrès!
"เอกภาพ การงาน ความก้าวหน้า"

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐคองโก ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1960 รื้อฟื้นกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อ ค.ศ. 1991. มีลักษณะเป็นรูปพื้นอาร์มสีเหลือง ประกอบคลื่นสีเขียวพาดกลาง ภายในมีรูปสิงโตสีแดงถือคบเพลิงอยู่ภายใต้มงกุฎทอง. มีรูปช้างแอฟริกาประคองโล่. คำขวัญประจำดวงตราปรากฏอยู่ในตำแหน่งล่างสุดของโล่ ประกอบด้วยแถบแพรสีเหลืองและข้อความ "Unité Travail Progrès"[1]. ("เอกภาพ การงาน ความก้าวหน้า" บทประสานเสียงท่อนสุดท้ายของเพลงชาติ "ลากงกอแลซ").

อ้างอิง[แก้]

  1. Ce ne sont pas les bonnes armoiries de la république du Congo, les éléphants sont à défenses jaunes. Décret n63-262 du 12 août 1963 journal officiel n° 19 du 15 août 1963 décret n° 63-262 du 12 août 1963 fixant les armoiries de la République du Congo. Le Président de la République , Chef du gouvernement , Vu la constitution; Le conseil des ministres entendu, décrète : Art. 1 er. _ Les armoiries de la République du Congo sont fixées comme suit : D'or à la fasce ondée de sinople , au lion de gueules ,armé et lampassé de sinople , brochant ,tenant un flambeau de sable allumé de gueules Couronne forestière spéciale . L'écu est supporté par deux éléphants de sable ,défendus d'or ,mouvant des flancs de l'écu et soutenus par un tronc d'arbres de gueules . Dans le cercle d'or de la couronne forestière : <<République du Congo en lettres de gueules sur listel d'or . Devise << Unité-Travail-Progrès >> en lettre de gueules sur listel d'or . Art.2. _ Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Brazzaville , le 12 août 1963. Abbé Fulbert Youlou.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]