ดีปสเตต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดีปสเตต (อังกฤษ: deep state; แปลตรงตัวว่า "รัฐลึก") หรือ รัฐซ้อนรัฐ (state within a state) เป็นการปกครองลับรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายอำนาจที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากคณะผู้นำทางการเมืองของประเทศ เพื่อผลักดันระเบียบวาระหรือเป้าหมายของตนเอง ตัวอย่างของดีปสเตต คือ องค์กรของรัฐ เป็นต้นว่า กองทัพ หรือเจ้าหน้าที่พลเรือน (เช่น หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจ, ตำรวจลับ, หน่วยงานทางปกครอง, หรือกลุ่มข้าราชการประจำ) ดีปสเตตยังอาจปรากฏตัวในรูปแบบกลุ่มข้าราชการพลเรือนอาชีพที่ตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่แบบต่างคนต่างทำเพื่อส่งเสริมประโยชน์ของตน หรือรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่โดยไม่ขึ้นต่อการควบคุมของรัฐหรือหน่วยงานใด ดีปสเตตอาจเกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ตัวรัฐเองดำรงคงอยู่ได้ต่อไป หรือเพื่อสร้างความมั่นคงในการงานของพวกตน เพื่อเพิ่มพูนอำนาจบารมีของพวกตน หรือเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในทางอุดมคติของพวกตน ดีปสเตตอาจดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับระเบียบวาระของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งมา โดยขัดขวาง ต่อต้าน หรือบ่อนทำลายนโยบาย เงื่อนไข หรือการสั่งการของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น[1]

แนวคิดสมัยใหม่ที่ว่าด้วยดีปสเตตนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศตุรกีและเครือข่ายลับที่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1923[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Daniel De Leon: "Imperium in imperio" in: Daily People, June 4, 1903.
  2. Filkins, Dexter (12 March 2012). "The Deep State" (PDF). The New Yorker. สืบค้นเมื่อ 31 December 2018.