ดา-เวน ซัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดา-เวน ซัน
孫大文
孙大文
Da-Wen Sun

ซัน ดาเวน (อังกฤษ: Da-Wen Sun จีนตัวย่อ: 孙大文; จีนตัวเต็ม: 孫大文; พินอิน: Sūn Dàwén ซุนต้าเหวิน) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม ดา-เวน ซัน (Da-Wen Sun) ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมอาหารและระบบชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยดับลิน (University College Dublin) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์


ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดา-เวน ซัน เกิดในเขตภาคใต้ของประเทศจีน ท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสูงสุดคนหนึ่งของโลกด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร โดยมีงานวิจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับ การทำเย็น การอบแห้ง กระบวนการและระบบทำความเย็น คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร การจำลองกระบวนการทางชีวภาพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับรวมทั้งเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำเย็นเนื้อแบบสุญญากาศ การตรวจสอบคุณภาพพิซซ่าโดยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ อีกทั้งการพัฒนาฟิล์มบริโภคได้สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้และผัก ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากกว่า 180 บทความ นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานที่ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการมากกว่า 200 บทความ

ศาสตราจารย์ ดา-เวน ซันได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีจากประเทศจีนก่อนที่จะย้ายมาทำงาน ณ มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปหลายแห่ง ท่านเป็นบุคคลสัญชาติจีนคนแรกที่ได้รับการว่าจ้างเป็นการถาวรในมหาวิทยาลัยของไอร์แลนด์ เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ ดับลิน (มหาวิทยาลัยดับลิน) ในปี ค.ศ. 1995 หลังจากนั้นท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น อาจารย์อาวุโส รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามลำดับ โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่ระบบการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการจะอนุญาตให้สามารถกระทำได้ ปัจจุบันศาสตราจารย์ซันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมอาหารและระบบชีวภาพ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการทำความเย็นอาหารและการใช้คอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีอาหาร ณ มหาวิทยาลัยดับลิน

ในฐานะที่เป็นนักการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมอาหาร ศาสตราจารย์ซันได้สร้างคุณูปการอย่างมากต่อวงการวิศวกรรมอาหาร โดยท่านได้ฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละท่านต่างสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษาและภาคอุตสาหรรม นอกจากนี้ท่านยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานด้านวิศวกรรมอาหาร ณ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอยู่เป็นประจำ อีกทั้งเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จากการที่ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิศวกรรมอาหาร ท่านจึงได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (ศาสตราจารย์พิเศษ) ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (ศาสตราจารย์รับเชิญ) และศาสตราจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนถึงสิบแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (浙江大学 - Zhejiang University), มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง (上海交通大学 - Shanghai Jiaotong University) สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน (哈尔滨工业大学 - Harbin Institute of Technology) มหาวิทยาลัยเกษตรจีน (中国农业大学 - China Agricultural University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้จีน (华南理工大学 - South China University of Technology) มหาวิทยาลัยเจียงหนาน (江南大学 - Jiangnan University) เป็นต้น

ด้วยคุณูปการต่างๆ กอปรกับความเป็นผู้นำอันโดดเด่นในวงการวิศวกรรมอาหารระดับโลก คณะกรรมการวิศวกรรมเกษตรนานาชาติ (International Commission of Agricultural Engineering, CIGR) จึงได้มอบรางวัลดีเด่น (CIGR Merit Award) แด่ท่านในปี ค.ศ. 2000 และอีกครั้งในปี 2006 นอกจากนี้สถาบันวิศวกรเครื่องกล (Institution of Mechanical Engineers, IMechE) สหราชอาณาจักร ได้ประกาศเกียรติคุณให้ท่านเป็น “วิศวกรอาหารแห่งปี ประจำปี ค.ศ. 2004” จากนั้นในปี ค.ศ. 2008 ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติคุณจาก CIGR (CIGR Recognition Award) เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสที่ท่านมีชื่ออยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตรที่มีผลงานสูงสุดติดอันดับโลก

นอกจากนี้ท่านยังเป็นภาคีสมาชิกของสถาบันวิศวกรเกษตร และได้รับรางวัลมากมายจากความเป็นเลิศด้านการสอนรวมทั้งงานวิจัย ซึ่งรวมถึงทุนวิจัยอธิการบดี ทั้งยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดับลินถึงสองครั้ง ท่านเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารและเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ของ CIGR เป็นบรรณาธิการของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการชีวภาพ (Food and Bioprocess Technology – an International Journal) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สปริงเกอร์ (Springer) เป็นบรรณาธิการของหนังสือชุดวิศวกรรมอาหารร่วมสมัย (Contemporary Food Engineering) ซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ซีอาร์ซี/เทเลอร์แอนด์ฟรานซิส (CRC Press / Taylor & Francis) อีกทั้งยังเป็นอดีตบรรณาธิการของวารสารวิศวกรรมอาหาร (เอลส์เวียร์) (Journal of Food Engineering, Elsevier) ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการระดับนานาชาติหลายฉบับ อาทิ วารสารวิศวกรรมอาหาร (เอลส์เวียร์) วารสารวิศวกรรมกระบวนการผลิตอาหาร (แบล็กเวลล์) (Journal of Food Process Engineering, Blackwell) การรับรู้และเครื่องมือวัดเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (สปริงเกอร์) (Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety, Springer) และวารสารวิทยาศาสตรการอาหารแห่งเช็ค (Czech Journal of Food Sciences) นอกจากนี้ท่านยังเป็นภาคีวิศวกรพิเศษประจำสภาวิศวกรแห่งสหราชอาณาจักร

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

  • CIGR Recognition Award, 2008, by CIGR (International Commission of Agricultural Engineering)
  • AFST(I) Fellow Award, 2007, by Association of Food Scientists and Technologists (India)
  • CIGR Merit Award, 2006, by CIGR (International Commission of Agricultural Engineering)
  • President’s Research Fellowship, 2004/2005, by University College Dublin
  • Food Engineer of the Year Award, 2004, by The Institution of Mechanical Engineers, UK
  • Who’s Who in Engineering and Science, 2000 -
  • CIGR Merit Award, 2000, by CIGR (International Commission of Agricultural Engineering)
  • President’s Research Award, 2000/2001, by University College Dublin
  • Who’s Who in the World, 1999 -

ผลงาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

1. UCD Professor tops the world rankings in Agriculture Sciences

2. New Scientist: Soya film has fresh fruit all wrapped up

3. Irish Times: Chilling without the pressure

4. The Times: Pizza's perfect with chips

5. New Scientist: We hear that...

6. 神州学人: 华人学者孙大文居农业科学世界排名前列

7. 神州学人: 孙大文博士当选英国皇家“食品工程师年度人物”

8. 人民日报: 爱尔兰国立大学教授孙大文获英国“食品工程师年度人物”

9. 新华网: 我心依然是中国心

10. 新华网: 孙大文当选英国皇家“食品工程师年度人物”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]