ดวงตาสัพพัญญู

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
ดวงตาสัพพัญญูหน้าอาสนวิหารอาเคิน ประเทศเยอรมนี
ตาสอดส่องพบได้อยู่ด้านหลังของมหาลัญจกรสหรัฐ ในภาพนี้ปรากฏในธนบัตร 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ดวงตาสัพพัญญู (อังกฤษ: Eye of Providence) หรือ พระเนตรรู้แจ้งของพระเจ้า (อังกฤษ: all-seeing eye of God) เป็นสัญลักษณ์รูปตามีรังสีแสงหรือรัศมี (glory) รายล้อมและปกติมีรูปสามเหลี่ยมครอบอีกทีหนึ่ง สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของพระเนตรของพระเป็นเจ้าที่สอดส่องมนุษยชาติ (หรือสัพพัญญูแห่งพระเป็นเจ้า)[1]

อ้างอิง[edit]

  1. "The eye as a Christian symbol". catholic-saints.com.

ดูเพิ่ม[edit]