ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นายณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม นักอนุรักษ์ว่านไทย รางวัลโล่เกียรติคุณ 2550 งานพฤกษาสยามครั้งที่ 4 จากพระองค์โสมฯ เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรฯ มีประสบการณ์ปลูกว่านมากว่า 30 ปี และเป็นผู้เขียนหนังสือ ว่านสมุนไพร ไม้มงคลไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมทั้งเป็นผู้ที่ศึกษาความรู้ด้านคุณไสย์ ซึ่งต่อยอดมาจากความรู้ด้านว่านไทย ปัจจุบันปลูกว่านและสมุนไพรมากกว่า 500 ชนิด บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ (คลองสี่,สีคิ้ว,ดอนเมือง)

ประวัติ[แก้]

ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม เป็นบุตรของนายหาญและนางนงลักษณ์ เกิดที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2512 มีพี่สาว 2 คน คือ นางจันทร์ตนา บุญรัตพันธุ์ และนางประภาศิริ เกษรบัว ได้เข้าเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา 4 ที่โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระดับประถมศึกษา 5-6 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงค์ประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างเรียนได้เริ่มศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และเริ่มมีความสนใจที่จะปลูกว่านและศึกษาว่านจากคุณยายและเพื่อนของคุณยาย ณรงค์ศักดิ์เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และได้รับเลือกเป็นประธานชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนและเป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียน

ณรงค์ศักดิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างศึกษานั้นระหว่างการศึกษาได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกชมรมพื้นบ้านล้านนาติดกันกัน 3 สมัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1สมัย และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนาฏศิลป์ 2 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมดนตรีไทย ชมรมอาสาฯ และชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ที่เชียงใหม่นี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้สรรพวิทยาการ อาทิ เรียนด้านไสยศาสตร์ จากครูชุ่ม บ้านโป่งน้อย ได้เรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง จากรุ่นพี่ ชมรมพื้นบ้านฯ อาทิ นายสนั่น ธรรมธิ นายสุชาติ กันชัย อีกทั้งได้เรียนนาฏศิลป์พื้นเมือง จาก ผศ.ดิเรกชัย มหัธนศิลป์ มช. และจากครูชาวบ้านหลายท่าน อาทิ ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ต้นฉบับฟ้อนสาวไหม และจาก ช่างฟ้อนรุ่นสุดท้ายของคุ้มเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายเช่น ครูเฉลิมศรี ครูอัญชัญ ครูนวลฉวี เป็นต้น อีกทั้งเรียนการร้องไทยเดิม จาก เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่(ศิลปินแห่งชาติ) นักร้องของวัง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่5 และครูตนตรีอีกหลายท่านอาทิ ครูโสภณ ซื่อต่อชาติ ครูประเวช กุมุท(ศิลปินแห่งชาติ) เป็นต้น อีกทั้งได้ออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะประดิษฐ์ ฟ้อนหริภุญไชย ให้เป็นมาตรฐานสำหรับจังหวัดลำพูนสืบมา

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เขาได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างที่ศึกษายังคงเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสเขียนบทความทางวิชาการต่าง ๆ เช่น ประวัติเครื่องดนตรีไทยประกอบงาเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับบริจาคมาจาก พลตรีเจ้าราชบุตร วงษ์ตะวัน เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้เข้าทำงานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และได้ทำงานในอีกหลายบริษัทในเวลาต่อมา เช่น เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ บ.ชีวาเลียร์ โอ เอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย บ. ชีวาเลียร์ ไอเทคไทย จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บ.ซันโย ไทยแลนด์ จำกัด นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนอีกหลายแห่ง เช่น ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ณรงค์ศักดิ์สมรสกับนางสาวนฤมล เดชพงษพิลาศ มีบุตรชาย 1คน ชื่อเด็กชาย ยศวัฒน์ ค้านอธรรม และบุตรสาวหนึ่งคนชื่อเด็กหญิง รุ่งอรุณ ค้านอธรรม

ในปี 2550 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านอนุรักษ์ว่านไทย จากพระองค์โสมฯ ในงานพฤกษาสยามครั้งที่ 4 โดยในครั้งนั้น ได้นำว่านด.อกทองหรือรากราคะ สายพันธุ์ที่หายาก ซึ่งเป็นว่านที่โด่งดังในด้าน เสน่ห์ เมตตา มหานิยม ไปจัดแสดงในงานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก

และในปี 2551 ตีพิมพ์ หนังสือเรื่องว่านสมุนไพรไม้มงคลไทย เพื่อถวายในหลวง และนำเงินรายได้จากค่าลิขสิทธิ์หนังสือ เปิดห้องสมุดส่วนตัวเพื่อบริการประชาชน “ ห้องสมุดว่านและสมุนไพรบ้านณรงค์ศักดิ์” ณ บ้านเลขที่ 244/349 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร ซ.วิภาดีรังสิต43 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

ปี 2556 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ได้เปิดเว็บไซต์ www.banvanthai.com เพื่อให้ความรู้ด้านว่านไทย


  • ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม,ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย Medicinal and lucky plant of Thailand พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ :บ้านและสวน ,2551 หน้า 407
  • สนั่น ธรรมธิ นาฏดุริยการล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]