ซ.ต.พ.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
"Q.E.D." เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ QED (แก้ความกำกวม)

ซ.ต.พ. (ละติน: Q.E.D.) เป็นอักษรย่อที่มักใช้ ณ ตอนจบของบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ย่อมาจาก ซึ่งตามที่ได้พิสูจน์ (ละติน: quod erat demonstrandum; which was to be demonstrated) เป็นคำที่บ่อยครั้งถูกอ้างผิดเป็น ซึ่งต้องพิสูจน์ ซึ่งไม่ตรงกับความหมายเดิมในภาษาละติน และไม่สื่อความหมายใดๆ เพราะการพิสูจน์ได้จบลงแล้ว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]