ซักแห้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตู้เครื่องซักแห้ง Böwe P300

ซักแห้ง การซักทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำในการซัก แต่ใช้ของเหลวชนิดอื่นแทนน้ำในขั้นตอนการซัก นิยมใช้ซักเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อาจเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการซักด้วยน้ำร่วมกับสบู่หรือผงซักฟอก ของเหลวที่นิยมใช้กันในกิจการซักแห้งส่วนใหญ่ เช่น น้ำมันเปอร์คลอโรเอทีลีน หรือ เพิร์ค ,ไฮโดรคาร์บอน, และ ซิลิโคน ทั้งนี้ในการใช้ของเหลวแทนน้ำนี้ จำเป็นต้องใช้เครื่องซักผ้าชนิดที่ถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะในการซัก เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้หากนำมาซักด้วยมือแบบการซักผ้าทั่วไป