ชีวสัญญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สัญญาณชีพ (อังกฤษ: vital signs) คือค่าที่วัดได้ทางสรีรวิทยาจำนวนหนึ่ง บุคลากรทางการแพทย์มักวัดค่าเหล่านี้เพื่อประเมินสภาพพื้นฐานของร่างกายของผู้รับการตรวจ สัญญาณชีพเป็นส่วนประกอบสำคัญของการให้ข้อมูลผู้ป่วย โดยทั่วไปสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิกาย อัตราการเต้นของชีพจร (หรืออัตราการเต้นของหัวใจ) ความดันเลือด และอัตราการหายใจ แต่บางครั้งอาจนับรวมเอาค่าอื่นเข้าไปด้วย ค่าปกติของสัญญาณชีพแตกต่างกันไปตามเพศและอายุ