ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Electronic Component) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่แยกออกเป็นชิ้นย่อยๆเป็นเอกเทศหรือเป็นอุปกรณ์ที่มีเอกลักษณ์ทางกายภาพในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่งผลกระทบต่ออิเล็กตรอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอน

ตัวอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากกว่าสองขั้วไฟฟ้า(ขาหรือลีดส์) เมื่อนำขาของชิ้นส่วนหลายชนิดมาบัดกรีเข้าด้วยกันบนแผงวงจรพิมพ์จะสร้างเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (วงจรย่อย) ที่มีฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง (เช่นเครื่องขยายสัญญาณ, เครื่องรับสัญญาณวิทยุหรือ oscillator) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอาจจะถูกเก็บในบรรจุภัณฑ์แยกชนิดกัน หรือจัดเรียงเป็นแถวหรือเครือข่ายของส่วนประกอบที่เหมือนกันหรือผสมกันภายในแพคเกจเช่นวงจรรวมเซมิคอนดักเตอร์, แผงวงจรไฟฟ้าไฮบริดหรืออุปกรณ์ฟิล์มหนา. รายการของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ มุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนที่แยกเป็นเอกเทศโดยถือว่าแพคเกจที่พูดถึงเป็นชิ้นส่วนเอกเทศตามนัยของมันเอง ในบทความนี้ คำว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ มีความหมายเหมือนกัน

การจัดหมวดหมู่[แก้]

ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นอาจจำแนกเป็นพาสซีฟ, หรือแอคทีฟหรือกลไกอิเล็กตรอน

 • อุปกรณ์กลไกอิเล็กตรอนหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำงานโดยการใช้การเคลื่อนไหว เช่นคริสตัล(สั่นเพื่อผลิตความถี่), สวิทช์(ปิด/เปิด)

อุปกรณ์ แอคทีฟ[แก้]

สารกึ่งตัวนำ[แก้]

ไดโอด[แก้]

ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียว

ทรานซิสเตอร์[แก้]

ทรานซิสเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของศตวรรษที่ยี่สิบที่ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไปตลอดกาล ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการขยายสัญญาณและเปิดปิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานไฟฟ้า

 • ทรานซิสเตอร์
 • ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (Field-effect Transistor,FET) unipolar ใช้ขั้วเดียว N หรือ P ทำงานเนื่องจากผลของสนามไฟฟ้า
  • JFET (Junction Field-Effect Transistor) – N-CHANNEL or P-CHANNEL
  • MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET)
  • MESFET (MEtal Semiconductor FET)
  • HEMT (High electron mobility transistor)
 • ทายริสเตอร์ ชื่อทั่วไปของ SCR
  • ตัวเรียงกระแสควบคุมชนิดซิลิคอน Silicon-controlled Rectifier (SCR, ชื่อทางการค้า) - ผ่านกระแสเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าที่ประตูเพียงพอ
  • TRIAC (triode สำหรับกระแสสลับ) - ทายริสเตอร์สองทิศทาง
  • Unijunction transistor (UJT)
  • Programmable Unijunction transistor (PUT)
  • SIT (Static induction transistor)
  • SITh (Static induction thyristor
 • Composite transistors
  • IGBT (Insulated-gate bipolar transistor)


แผงวงจรรวม[แก้]

อุปกรณ์ Optoelectronic[แก้]

 • ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
 • Opto-Isolator, Opto-Coupler, Photo-Coupler - Photodiode, BJT, JFET, SCR, TRIAC *Zero-crossing TRIAC, Open collector IC, CMOS IC, solid state relay (SSR)
 • Opto switch, Opto interupter, Optical switch, Optical Interupter, Photo switch, photo Interupter
 • จอแสดงผล LED - จอแสดงผลเจ็ดเซกเมนท์, จอแสดงผลสิบหกเซกเมนท์,จอแสดงผลดอทเมทริกซ์

เทคโนโลยีจอแสดงผล[แก้]

 • หลอดใส้ (หลอดไฟกระพริบ)
 • จอแสดงผลเรืองแสง (Vacuum fluorescent display, VFD) (อักขระ สร้างล่วงหน้า, 7 เซกเมนท์, ดาวกระจาย)
 • หลอดภาพรังสีคาโทด (Cathode Ray Tube, CRT) (dot matrix scan, รัศมีสแกน (เช่นเรดาร์), การสแกนโดยพลการ (เช่นสโคป)) (ขาวดำและสี)
 • จอแอลซีดี (อักขระสร้างล่วงหน้า, dot matrix) (พาสซีฟ, TFT) (สีหรือขาวดำ)
 • นีออน (เอกเทศ, 7 segment)
 • ไฟแอลอีดี (เอกเทศ, 7 segment, จอแสดงผลดาวกระจาย, dot matrix)
 • ตัวบ่งชี้การกระพือ (แบบตัวเลข, ข้อความพิมพ์ไว้ล่วงหน้า)
 • จอแสดงผลพลาสม่า (dot matrix)

ที่เลิกใช้แล้ว

 • หลอดใส้แสดงตัวเลข 7 segment (minitron)
 • หลอดนิกซื่
 • Dekatron (หลอดเรืองแสง)
 • หลอดตาแมว
 • Penetron (2 สีดูผ่านจอ CRT)

หลอดสูญญากาศ (วาล์ว)[แก้]

บนพื้นฐานของการนำกระแสผ่านสูญญากาศ (ดูหลอดสูญญากาศ)

 • ไดโอดหรือหลอดเรียงกระแส

หลอดขยาย

 • Triode
 • Tetrode
 • Pentode
 • Hexode
 • Pentagrid
 • Octode
 • Microwave tubes
  • Klystron
  • Magnetron
  • Traveling-wave tube

ตัวตรวจจับแสงหรือปล่อยแสง

 • Phototube or Photodiode – เทียบเท่ากับโฟโต้ไดโอดสารกึ่งตัวนำ
 • Photomultiplier tube – Phototube ที่มี gain ภายใน
 • Cathode ray tube (CRT) หรือจอภาพโทรทัศน์
 • Vacuum fluorescent display (VFD) – จอแสดงผลสมัยใหม่ขนาดเล็กไม่ใช้การสแกน
 • Magic eye tube – จอ CRT ขนาดเล็กนำมาใช้เป็นเครื่องวัดการหาสถานีวิทยุ (ล้าสมัย)
 • X-ray tube – ผลิต x-rays

อุปกรณ์ discharge[แก้]

 • หลอดระบายแก๊ส

เลิกใช้

 • rectifier ปรอทอาร์ค
 • หลอดควบคุมแรงดันไฟฟ้า
 • หลอดนิกซี่
 • Thyratron
 • Ignitron

แหล่งพลังงาน[แก้]

แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า:

อุปกรณ์ พาสซีฟ[แก้]

ตัวต้านทาน[แก้]

ความต้านทานเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้า (กฎของโอห์ม) และผกผันกับกระแส

 • ตัวต้านทาน - ค่าคงที่
  • ตัวต้านทานกำลัง - ตัวต้านทานขนาดใหญ่ กระจายความร้อนที่เกิดได้อย่างปลอดภัย
  • SIP หรือ DIP เครือข่ายตัวต้านทาน - อาเรย์ของตัวต้านทานในหนึ่งแพคเกจ
 • ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้
  • รีโอสตัท - ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้สองขา (มักจะใช้สำหรับงานพลังงานสูง)
  • โปเทนฉิโอมิเตอร์ - ตัวต้านทานปรับค่าได้สามขา (ตัวแบ่งแรงดันปรับค่าได้)
  • โปเทนจิ๋ว (อังกฤษ: trim pot) - โปเทนฉิโอมิเตอร์ขนาดเล็ก มักจะสำหรับการปรับค่าภายในวงจร
 • ตัวสร้างความร้อน (อังกฤษ: heater) - อุปกรณ์ให้ความร้อน
 • ลวดความต้านทาน, ลวด นิโครม - ลวดทำจากวัสดุต้านทานสูงมักจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน
 • เทอร์มิสเตอร์ - ตัวต้านทานที่ไวต่ออุณหภูมิ หน้าที่หลักของมันคือเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่แม่นยำและคาดเดาได้ของความต้านทานไฟฟ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันของอุณหภูมิของร่างกาย
 • ฮิวมิสเตอร์ - ความต้านทานเปลี่ยนตามความชื้น
 • วาริสเตอร์ ตัวต้านทานที่เปลี่ยนตามแรงดันไฟฟ้า, Metal Oxide Varistor (MOV) – ผ่านกระแสเมื่อแรงดันมีมากเกินไป

ตัวเก็บประจุ[แก้]

ตัวเก็บประจุที่แตกต่างกันสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ตัวเก็บประจุจะเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้า ใช้สำหรับกรองสายส่งพลังงานไฟฟ้า, ปรับวงจรเรโซแนนซ์, และการปิดกั้นแรงดันไฟฟ้า DC ที่ไหลในวงจร AC และในงานอื่นๆอีกมากมาย

 • ตัวเก็บประจุ
  • ตัวเก็บประจุในวงจรรวม
   • MIS capacitor ทำจากชั้นของโลหะและฉนวนและสารกึ่งตัวนำ (metal+insulator+semiconductor)
   • Trench capacitor
  • ตัวเก็บประจุค่าคงที่
   • Ceramic capacitor
   • Film capacitor
   • Electrolytic capacitor
    • Aluminum electrolytic capacitor
    • Tantalum electrolytic capacitor
    • Niobium electrolytic capacitor
    • Polymer capacitor, OS-CON
   • ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Electric double-layer capacitor)
    • Nanoionic supercapacitor
    • Lithium-ion capacitor
   • Mica capacitor
   • Vacuum capacitor
  • Variable capacitor – สามารถปรับค่า capacitance ได้
   • Tuning capacitor – ใช้ปรับความถี่หาสถานีของวิทยุ หรือปรับความถี่ของวงจรออสซิลเลเตอร์ หรือวงจรปรับแต่งความถี่
   • Trimmer capacitor – ตัวเก็บประจุตัวเล็กๆใช้ในการปรับความถี่ภายในวงจรหลัก
   • Vacuum variable capacitor
  • ตัวเก็บประจุสำหรับการใช้งานพิเศษ
   • Power capacitor
   • Safety capacitor
   • Filter capacitor
   • Light-emitting capacitor
   • Motor capacitor
   • Photoflash capacitor
   • Reservoir capacitor
  • Capacitor network (array)
 • Varicap diode – AC capacitance จะเปลี่ยนตาม DC voltage

อุปกรณ์เหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Inductor)[แก้]

ferrite bead ที่ปลายของ Mini USB cable
ferrite bead ที่เปลือกหุ้มพลาสติกถูกถอดออก
ตัวเหนี่ยวนำ RF ที่พันอยู่บน ferrite bead และ ferrite bead แบบวางบนแผ่น PCB
ferrite bead แบบ snap-on/clamp-on หลายแบบ

เมมริสเตอร์[แก้]

ส่วนประกอบไฟฟ้าที่ผ่านประจุเป็นสัดส่วนกับแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก และมันก็สามารถที่จะจดจำสถานะต้านทานก่อนหน้านี้ มันถึงได้มีชื่อว่าความจำบวกตัวต้านทาน (memory+resistor)

 • Memristor

เครือข่าย[แก้]

ส่วนประกอบที่ใช้มากกว่าหนึ่งชนิดของอุปกรณ์พาสซีฟ :

 • RC เครือข่าย - รูปแบบ RC วงจรที่ใช้ในการ snubbers
 • LC เครือข่าย - รูปแบบวงจรที่ใช้ในหม้อแปลงปรับได้และตัวกรองการรบกวนจากคลื่นวิทยุ ( RFI)

ทรานสดิวเซอร์, ตัวเซ็นเซอร์, ตัวตรวจจับ[แก้]

ตัวแปรสัญญาณ แปลงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใดๆเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าหรือกลับกัน

ตัวเซ็นเซอร์ (หรือตัวตรวจจับ) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนสมบัติทางไฟฟ้​​าหรือโดยการสร้างสัญญาณไฟฟ้า

ทรานสดิวเซอร์ที่อยู่ในรายการต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยวๆ (ตรงข้ามกับชุดสมบูรณ์) และเป็นอุปกรณ์พาสซีฟ (ดูอุปกรณ์กึ่งตัวนำและหลอดสำหรับอุปกรณ์แอคทีฟ) เฉพาะที่พบมากที่สุดอยู่ในรายการข้างล่างนี้

 • เสียงออดิโอ (ดูอุปกรณ์ piezoelectric ด้วย)
  • ลำโพง - อุปกรณ์แม่เหล็กหรือ piezoelectric เพื่อสร้างเสียงเต็มรูปแบบ
  • บัซเซอร์ Buzzer - sounder แม่เหล็กหรือ piezoelectric เพื่อสร้างเสียง
 • ตำแหน่ง, การเคลื่อนไหว
  • Linear variable differential transformer (LVDT) - แม่เหล็ก - ตรวจจับตำแหน่งเชิงเส้น
  • Rotary encoder, Shaft Encoder - ออฟติคอล, แม่เหล็ก, ความต้านทานหรือสวิทช์ - ตรวจสอบมุมที่แน่นอนหรือมุมที่สัมพันธ์กันหรือความเร็วในการหมุน
  • Inclinometer - Capacitive - ตรวจจับมุมเมื่อเทียบกับแรงโน้มถ่วง
  • เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์สั่นสะเทือน
  • เครื่องวัดการไหล - ตรวจจับการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
  • แรง, แรงบิด
  • Strain gauge - Piezoelectric หรือความต้านทาน - ตรวจสอบการบีบ, การยืด, การบิด
  • Accelerometer - Piezoelectric - ตรวจจับความเร่ง, แรงโน้มถ่วง
ชายคนนี้ใช้เครื่อง metal detector เพื่อหาสะเก็ดดาวตกในคานาดา
 • อุณหภูมิ
  • Thermocouple, thermopile - ลวดที่สร้างแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิเดลต้า
  • เทอร์มิสเตอร์ - ตัวต้านทานที่มีความต้านทานการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ, ขึ้น PTC หรือลง NTC
  • เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (อังกฤษ: Resistance Temperature Detector) หรือ RTD - ลวดที่มีความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
  • bolometer - อุปกรณ์สำหรับวัดพลังงานของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบ
  • Thermal Cutoff - สวิทช์ที่เปิดหรือปิดเมื่ออุณหภูมิเกิน
 • สนามแม่เหล็ก (ดู Hall Effect ในเซมิคอนดักเตอร์)
  • Magnetometer เกาส์มิเตอร์
 • ความชื้น
  • ไฮโกรมิเตอร์
 • แม่เหล็กไฟฟ้า, แสงสว่าง
  • Photo resistor - ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง (อังกฤษ: Light dependent resistor) หรือ LDR

เสาอากาศ[แก้]

เสาอากาศใช้ส่งหรือรับคลื่นวิทยุ

 • Elemental dipole
 • Yagi
 • Phased array
 • Loop antenna
 • Parabolic dish
 • Log-periodic dipole array
 • Biconical
 • Feedhorn

ส่วนประกอบ, โมดูล[แก้]

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นที่ประกอบขึ้นในอุปกรณ์และถูกใช้เป็นชิ้นส่วน

 • Oscillator
 • Display devices
 • Liquid crystal display (LCD)
 • Digital voltmeters
 • Filter
 • Prototyping aids[edit]
 • Wire-wrap
 • Breadboard

เครื่องกลไฟฟ้า[แก้]

อุปกรณ์ piezoelectric คริสตัล resonators[แก้]

ส่วนประกอบแบบ Passive ที่ใช้ผลของ piezoelectric

 • ส่วนประกอบที่ใช้ผลของ piezoelectric ในการสร้างหรือกรองความถี่สูง
  • คริสตัล - คริสตัลเซรามิกที่ใช้ในการสร้างความถี่ได้อย่างแม่นยำ (ดูคลาสโมดูลด้านล่างสำหรับ oscillator ที่สมบูรณ์)
  • เซรามิกเรโซเนเตอร์ - เป็นผลึกเซรามิกที่ใช้ในการสร้างความถี่กึ่งแม่นยำ
  • ตัวกรองเซรามิก - เป็นผลึกเซรามิกที่ใช้ในการกรองแถบความถี่เช่นในเครื่องรับวิทยุ
  • ตัวกรองพื้นผิวอะคูสติกคลื่น (Surface Acoustic Wave, SAW)
 • ส่วนประกอบที่ใช้ผลเป็นทรานสดิวเซอร์เครื่องกล
  • มอเตอร์อัลตราโซนิก - มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ผล piezoelectric
  • สำหรับ buzzers Piezo และไมโครโฟน, ดูทรานสดิวเซอร์คลาสข้างล่าง
แสดง Piezoelecticity Effect

ขั้วไฟฟ้าและหัวต่อ[แก้]

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้า

 • Terminal ขั้วไฟฟ้า
 • Connector หัวต่อ
 • Socket เต้าเสียบ
 • Screw terminal, Terminal Blocks
 • Pin header connector สำหรับ ribbon cable

สายเคเบิล[แก้]

สายเคเบิลที่มีหัวต่อหรือขั้วไฟฟ้าที่ปลายสาย

 • สายไฟ - power cord
 • สายแพทช์ - patch cord
 • สายทดสอบ - test lead

2 different tactile switches

สวิตซ์[แก้]

อุปกรณ์ที่ให้กระแสผ่านเมื่อ "ปิด" หรือ ไม่ให้ผ่านเมื่อ "เปิด"

ตัวอย่างไมโครสวิทช์
 • สวิทช์ - สวิทช์ที่ดำเนินการด้วยตนเอง
  • คำอธิบายของไฟฟ้​​า: SPST, SPDT, DPST, DPDT, NPNT (ทั่วไป)
  • เทคโนโลยี: สวิทช์เลื่อน, toggle สวิตช์, Rocker สวิทช์, Rotary สวิทช์, Push button สวิทช์
 • Keypad - อาร์เรย์ของ push button สวิทช์
 • DIP สวิทช์ - อาร์เรย์ขนาดเล็กของสวิทช์สำหรับการตั้งค่าภายใน
 • Footswitch – Foot-operated switch
 • Knife switch – สวิทช์ที่ตัวนำไม่ได้ห่อหุ้ม
 • Micro switch – ทำงานด้วยการดีดด้วยนิ้ว
 • Limit switch – ทำงานเมื่อการเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งที่ไกลสุดแล้ว
 • Mercury switch – สวิทช์ที่ตรวจสอบการเอียง
 • Centrifugal switch – สวิทช์ที่ตรวจสอบแรงหนีศูนย์เนื่องจากการหมุน
 • Relay – สวิทช์ที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า (เครื่องกล, ดู Solid State Relay ด้านล่างด้วย)
 • Reed switch – ทำงานด้วยแรงแม่เหล็ก
 • Thermostat – ทำงานด้วยอุณหภูมิ
 • Humidistat – ทำงานด้วยความชื้น
 • Circuit Breaker – สวิทช์จะเปิดเนื่องจากกระแสเกิน หรือเป็นฟิวส์ที่รีเซทได้

อุปกรณ์ป้องกัน[แก้]

อุปกรณ์แบบพาสซีฟที่ใช้ป้องกันวงจรจากกระแสหรือแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป:

Gas discharge tube
 • ฟิวส์ - ป้องกันกระแสเกิน ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
 • Circuit Breaker - ฟิวส์ที่รีเซทได้ ในรูปแบบของสวิทช์กลไก
 • ฟิวส์รีเซทได้ หรือ PolySwitch - ตัดวงจรโดยใช้อุปกรณ์โซลิดสเตท
 • อุปกรณ์ป้องกันการผิดปกติของกราวด์หรือกระแสตกค้าง - ตัวตัดวงจรที่มีความไวต่อกระแสไฟผ่านไปที่พื้นดิน
 • เมทัลออกไซด์วาริสเตอร์ (MOV), ตัวซับกระแสกระชาก, TVS - การป้องกันแรงดันเกิน
 • ตัวจำกัดกระแสต่อเนื่อง - ป้องกันการกระชากกระแสสูง
 • หลอดระบายประจุด้วยแก๊ส - Gas discharge tube ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงกระชาก
 • ประกายข้ามช่องว่าง - Spark gap ขั้วไฟฟ้าที่มีช่องว่างให้แรงดันไฟฟ้าสูงกระโดดข้าม
 • สายล่อฟ้า - spark gap ที่ใช้ในการป้องกันฟ้าผ่า

ส่วนประกอบเครื่องกล[แก้]

 • Enclosure (ไฟฟ้า) - ภาชนะปิดผนึก เช่น enclosure ที่ใส่หัวต่อของสายใยแก้วนำแสง
 • Heat Sink
 • พัดลม
 • แผงวงจรพิมพ์
 • โคมไฟ
 • Waveguide
 • memristor

เลิกใช้

 • เครื่องขยายคาร์บอน (ดูไมโครโฟนคาร์บอนที่ใช้เป็นเครื่องขยายสัญญาณ)
 • คาร์บอนโค้ง (อุปกรณ์ความต้านทานเชิงลบ)
 • เครื่องปั่นไฟ (เครื่องกำเนิด RF โบราณ)

สัญลักษณ์มาตรฐาน[แก้]

ใน circuit diagram อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ถูกกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานแทนตัวของอุปกรณ์นั้นๆ

ดูเพิ่ม[แก้]

 • Circuit design
 • Circuit diagram
 • Electrical element
 • Electronic components' Datasheets
 • IEEE 315-1975

อ้างอิง[แก้]