ชิน อยู่ดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี (เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455-ถึงแก่กรรม 17 กรกฎาคม 2529) เป็นนักวิชาการด้านโบราณคดี ที่ทำหน้าที่ในการสำรวจทางด้านโบราณคดีในภาคต่างๆ ของประเทศไทย มีผลงานรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ จำนวนมาก อาทิ ขุดค้นในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2503-2505 ผลทำให้ทราบว่ามีคนก่อนประวัติศาสตร์ แต่สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่และยุคโลหะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี รวมทั้งควบคุมดูแลการบูรณะโบราณสถานที่จังหวัดสุโขทัย นครเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2494-2512) ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณเกาะใกล้เมือง เมื่อ พ.ศ. 2495-2504 กับดูแลการบูรณะปราสาทหินพนมรุ้ง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2517-2518 เป็นต้น ผลงานการขุดค้นต่าง ๆ มีผลต่อการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่มีผลต่อการศึกษาทางด้านสาขานี้มายุคต่อ ๆ มา

ประวัติ[แก้]

ชิน อยู่ดี เป็นบุตรของนายเชย และนางชอุ่ม อยู่ดี (สกุลเดิมเอมะสุวรรณ) เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 ที่ตำบลวังไม้ขอน อำเภอเมือง จังหวัดสวรรคโลก (ในปี พ.ศ. 2460 อำเภอเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอวังไม้ขอน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองสวรรคโลก ในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้ยุบจังหวัดสวรรคโลก แล้วโอนอำเภอเมืองสวรรคโลกไปขึ้นกับจังหวัดสุโขทัย และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสวรรคโลก)

ใน พ.ศ. 2496 เขาได้ค้นพบ ใบเสมา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า จารึกเนินสระบัว โดยเป็นศิลาประเภทหินทรายสีเขียว พบที่จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นจารึกทางพุทธศาสนาที่มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 [1]

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

  • อดีต : รวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์. [กรุงเทพฯ]:ฝ่ายวิชาการนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517.
  • วัฒนธรรมบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์.นครหลวงฯ : กรมศิลปากร, 2515.
  • สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.พระนคร : การพิมพ์พระนคร, 2513.
  • คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย .[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2512.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. จารึกเนินสระบัว[ลิงก์เสีย]
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๓๙, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๖๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๐