ชิต เหล่าวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ชิต เหล่าวัฒนา
Dj0.jpg
เกิด พ.ศ. 2504
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอกด้านวิทยาการหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา
อาชีพ อาจารย์ นักวิชาการ
องค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานเด่น ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์[1] ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโครงการ S&T ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา พื้นฐานการศึกษาจาก รร. พัฒนาราษฏร์/พัฒนานุกูล บ้านหมอ สระบุรี จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ) เป็นลูกศิษย์เอกของ ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มจธ: ดร.หริส สูตะบุตร และ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ไดัรับทุนมอนบูโช รัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาและทำวิจัยด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนฟุลไบรท์ และจากบริษัท AT&T ได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดการเทคโนโลยีลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา

ภายหลังจบการศึกษา ดร.ชิต ได้รับโอกาสสำคัญทำงานแทนคุณแผ่นดินเกิด โดยกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ด้วยแรงสนับสนุนจจากปรมาจารย์ทั้งสองท่าน ดร. ชิต จึงก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “ฟีโบ้ (FIBO)”ได้สำเร็จ ฟีโบ้เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี แสดงบทบาทผู้นำในงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national companies) ในประเทศไทยด้านการลงทุนทางเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูงและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ดร.ชิต ยังผู้รับผิดชอบโครงการ Hard Disk Cluster ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการประสานงานนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆกับ มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์เพื่องานวิจัยและพัฒนา การอบรมบุคลากรตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานจนเกิดบริษัทคนไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีสามารถทำธุรกิจร่วมกับบริษัทข้ามชาติได้ ในปี พ.ศ. 2540 ดร. ชิตได้ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศจัดตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยขึ้น และรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก  แม้จะมีภาระงานทางวิชาการแล้ว ดร. ชิต ยังอุทิศเวลาเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยตลอดเวลากว่า 10 ปี: "สมรภูมิไอเดีย" ในฐานะกูรูนักวิทยาศาสตร์ และ กรรมการตัดสินรายการ "คิดส์ กระหึ่มโลก" เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยหลายรายการ สาธารณะให้เกียรติยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ไทย

งานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดอีกงานหนึ่งในชีวิต คือ การได้ถวายงาน เป็นผู้ประสานงาน โครงการน้ำ กับ King Bhumipol Professor on Water Resource Management Dr. Dennis McLaughlin จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัลและกรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อนำเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีสร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศ พร้อมๆกันการริเริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) และ ศูนย์ประสานงานความเป็นเลิศด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Center of Robotics Excellence: CoRE) ทำงานกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา (Excecutive Advisor) สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก:อีอีซี

ผลงานอื่น[แก้]

  • อุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
  • กลไกสำรวจมะเร็งในลำไส้ (ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา)
  • ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 บทความ
  • เรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง (Advanced Control Theory)
  • มีส่วนผลักดันสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติผ่านทาง สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • https://www.kmutt.ac.th/rippc/mecha13.htm