ชิต เหล่าวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชิต เหล่าวัฒนา
Dj0.jpg
เกิด พ.ศ. 2504
สัญชาติ  ไทย
ชาติพันธุ์  ไทย
การศึกษา ปริญญาเอกด้านวิทยาการหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา
อาชีพ อาจารย์ นักวิชาการ
องค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานเด่น ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์[1] ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโครงการ S&T ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)

ประวัติการศึกษา[แก้]

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)เป็นลูกศิษย์เอกของ ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มจธ: ดร.หริส สูตะบุตร และ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ได้รับทุน Monbusho จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาและทำวิจัยด้านหุ่นยนต์และกลศาสตร์แม่นยำ (Precision Mechanics) ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (CMU) ด้วยทุนฟุลไบร์ท (Fulbright Fellowship) และทุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัท AT&T ทุนวิจัยจาก National Science Foundation (NSF) ได้รับประกาศนียบัตรด้าน Management of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (MIT) งานวิจัยที่สนใจและทำมาตลอด เน้นทางด้าน Robotic Dexterity, Manufacturing Automation และ Unmanned Exploration Robotics นอกจากสิ่งประดิษฐ์ ด้านอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติและกลไกสำรวจมะเร็งในลำไส้ ที่ได้รับ US Patent แล้ว ยังได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 350 บทความ พร้อมทั้งเรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง และเป็นคอลัมนิสต์ “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ ”

ดร.ชิต ได้รับโอกาสสำคัญทำงานแทนคุณแผ่นดินเกิดโดยกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ด้วยแรงสนับสนุนจากปรมาจารย์ทั้งสองท่าน ดร. ชิต จึงสามารถก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “ฟีโบ้ (FIBO)”ได้สำเร็จ ปัจจุบันมีอาจารย์/นักวิจัย 23 ท่านและนักศึกษาวิจัยระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ประมาณ 478 ท่าน ฟีโบ้เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี แสดงบทบาทผู้นำในงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national companies) ในประเทศไทยด้านการลงทุนทางเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูงและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ดร.ชิต ยังผู้รับผิดชอบโครงการ Hard Disk Cluster ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการประสานงานนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆกับ มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์เพื่องานวิจัยและพัฒนา การอบรมบุคลากรตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานจนเกิดบริษัทคนไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีสามารถทำธุรกิจร่วมกับบริษัทข้ามชาติได้ ในปี พ.ศ. 2540 ดร. ชิตได้ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศจัดตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยขึ้น และรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก /ได้ร่วมกับศิษย์เก่า MIT จัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒน์ โดยมี พณฯ ดร.เชาว์ ณ. ศีลวัณฑ์ องคมนตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ MIT แม้จะมีภาระงานทางวิชาการแล้ว ดร. ชิต ยังอุทิศเวลาเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยตลอดเวลากว่า 10 ปี: "สมรภูมิไอเดีย" ในฐานะกูรูนักวิทยาศาสตร์ และ กรรมการตัดสินรายการ "คิดส์ กระหึ่มโลก" เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยหลายรายการ สาธารณะให้เกียรติยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ไทย งานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดอีกงานหนึ่งในชีวิต คือ การได้ถวายงาน เป็นผู้ประสานงาน โครงการน้ำ กับ King Bhumipol Professor on Water Resource Management Dr. Dennis McLaughlin จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล และ กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ผลงานอื่น[แก้]

  • อุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
  • กลไกสำรวจมะเร็งในลำไส้ (ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา)
  • ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 บทความ
  • เรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง (Advanced Control Theory)
  • มีส่วนผลักดันสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติผ่านทาง สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]