ชิต เหล่าวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชิต เหล่าวัฒนา
Dj0.jpg
เกิด พ.ศ. 2504
สัญชาติ ธงชาติของไทย ไทย
ชาติพันธุ์ ธงชาติของไทย ไทย
การศึกษา ปริญญาเอกด้านวิทยาการหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา
อาชีพ อาจารย์ นักวิชาการ
องค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานเด่น ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ศาสนา พุทธ

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโครงการ S&T ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)

ประวัติการศึกษา[แก้]

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ได้รับทุน Monbusho จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาและทำวิจัยด้านหุ่นยนต์และกลศาสตร์แม่นยำ (Precision Mechanics) ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (CMU) ด้วยทุนฟุลไบร์ท (Fulbright Fellowship) และทุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัท AT&T ทุนวิจัยจาก National Science Foundation (NSF) ได้รับประกาศนียบัตรด้าน Management of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (MIT) งานวิจัยที่สนใจและทำมาตลอด 20 ปี เน้นทางด้าน Robotic Dexterity และ Manufacturing Automation

ดร.ชิต เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันมีนักวิจัย 12 ท่านและนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ประมาณ 78 ท่าน ทำงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการผลิต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมไทย

นอกจากสิ่งประดิษฐ์ ด้านอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติและกลไกสำรวจมะเร็งในลำไส้ ที่ได้รับ US Patent แล้ว ยังได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 บทความ พร้อมทั้งเรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง และเป็นคอลัมนิสต์ “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ ”

ดร.ชิต มีส่วนผลักดันสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ ในสาขาหุ่นยนต์ วิศวกรรมอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ สำหรับโครงการความร่วมมือกับ MIT ในประเทศไทย

ดร.ชิต ยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Hard Disk Cluster ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการประสานงานนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กับ มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์เพื่องานวิจัยและพัฒนา การอบรมบุคลากรตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดบริษัทคนไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีสามารถทำธุรกิจร่วมกับบริษัทข้ามชาติได้

ผลงานอื่น[แก้]

  • อุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
  • กลไกสำรวจมะเร็งในลำไส้ (ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา)
  • ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 บทความ
  • เรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง (Advanced Control Theory)
  • มีส่วนผลักดันสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติผ่านทางสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]