ชาวเกาหลีในญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชาวเกาหลีในประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 在日韓国人・在日本朝鮮人・朝鮮人โรมาจิZainichi-Kankoku-jin/Zainihon-Chōsenjin/Chōsen-jin) คือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจนได้สัญชาติญี่ปุ่นหลังจากอพยพเข้าไปในญี่ปุ่นก่อน ค.ศ. 1945 ซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเหล่านั้น พวกเขาเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากชาวเกาหลีใต้ที่ได้อพยพไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและการแบ่งแยกของเกาหลี

ปัจจุบันเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่นหลังจากอพยพจีน[1] ชาวเกาหลีส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นชาวเกาหลี Zainichi (在日韓国人 Zainichi Kankokujin) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Zainichi (在日, "ถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น") ซึ่งเป็นชาวเกาหลีเชื้อชาติสัญชาติญี่ปุ่น คำว่า "Zainichi Korean" หมายถึงเฉพาะชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นโดยแยกแยะออกมาจากคลื่นผู้อพยพชาวเกาหลีที่อพยพมาส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1980[2] และจากสมัยก่อน ผู้อพยพย้อนหลังไปถึงสมัยโบราณซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่น[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (July 2021). "国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人" [Foreigners by nationality and by visas (occupation)].
  2. Hester, Jeffry T. (2008). "Datsu Zainichi-ron: An emerging discourse on belonging among Ethnic Koreans in Japan". ใน Nelson H. H.; Ertl, John; Tierney, R. Kenji (บ.ก.). Multiculturalism in the new Japan: crossing the boundaries within. Berghahn Books. p. 144–145. ISBN 978-1-84545-226-1.
  3. Diamond, Jared (June 1, 1998). "In Search of Japanese Roots". Discover Magazine.