ชาวฟรีเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชาวฟรีเชีย
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ฟรีเชีย (ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี)
ภาษา
ฟรีเชีย, ดัตช์, เยอรมัน, แซกซันต่ำ
ศาสนา
เพกันเจอร์แมนิกท้องถิ่น, ต่อมาคริสเตียนยุคกลาง
ปัจจุบันโปรเตสแตนต์ (ส่วนใหญ่นิกายคาลวินและลูเธอรัน); โรมันคาทอลิกส่วนน้อย; และบางส่วนมิได้นับถือศาสนาใด[1]

ชาวฟรีเชีย (อังกฤษ: Frisians; ฟรีเชียตะวันตก: Friezen; ฟรีเชียเหนือ: Fresken) คือชาติพันธุ์หนึ่งในกลุ่มชนเจอร์แมนิกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามริมฝั่งทะเลของประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ส่วนใหญ่อยู่กันหนาแน่นในจังหวัดฟรีสลันด์และโกรนิงเกนในประเทศเนเธอร์แลนด์ และในบริเวณฟรีเชียตะวันออกและฟรีเชียเหนือในประเทศเยอรมนี[2] ชาวฟรีเชียตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่าฟรีเชีย

อ้างอิง[แก้]