ข้ามไปเนื้อหา

ชาร์จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชาร์จ (อังกฤษ: charge) อาจหมายถึง

กฎหมาย[แก้]

 • กฎหมายอาญา
  • คำฟ้องคดีอาญา - กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล ว่าจำเลยได้กระทำความผิดอาญา และขอให้ลงโทษหรือใช้มาตรการใด ๆ แก่จำเลย ไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชั้นต้น หรือชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดี โดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอในภายหลัง โดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี ไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่
  • ข้อหา- คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
  • ข้อกล่าวหา - ไวพจน์ของ "ข้อหา"
 • กฎหมายแพ่ง
  • ภาระติดพัน - ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (อังกฤษ: charge on immovable property) - ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายทั่วไป

การสงคราม[แก้]