ฉบับร่าง:โรงเรียนอนุบ่าลเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: เว็บที่มาอ้างอิงมาจากตัวโรงเรียนเองแทบทั้งสิ้น โปรดใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอกเพื่อยืนยันความโดดเด่นของหัวเรื่อง Just Sayori OK? (have a chat) 23:10, 27 ธันวาคม 2564 (+07)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
Anuban Chiangmai School
ที่ตั้ง

135 ถ. ราชมรรคา ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออื่นอบชม. / ABCM
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุขภาพดี คุณธรรมงาม วิชาการเลิศ
สถาปนา• พ.ศ. 2492 (อาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์)
• พ.ศ. 2432 (ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ อาคารสร้างใหม่ที่วัดกิตติซึ่งเป็นวัดร้าง)
ผู้ก่อตั้งนางสุจินต์ หิรัญรัต พร้อมด้วย นางประชุมพร อมาตยกุล และคณะครู
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายโกวิท หมื่นทา
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาลปีที่ 2-ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน2,151 คน[1]
สี████ สีเขียว สีเชมพู
สังกัดสพฐ.
เว็บไซต์www.abcm.ac.th
อนุบาลเชียงใหม่'ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
อนุบาลเชียงใหม่'
อนุบาลเชียงใหม่
อนุบาลเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (อักษรย่อ: อบชม.;อังกฤษ: Anuban Chiangmai School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศักษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แต่เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แรก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2492 ได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์โดยนางสุจินต์ หิรัญรัต พร้อมด้วย นางประชุมพร อมาตยกุล และ คณะครูได้ร่วมกันบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัย จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล มีครูทำการสอน 3 คนคือ นางบุพพัณ นิมมานเหมินท์ นางสาวสุภา เผ่าชัย นางสาวอุบล สายธร และมีนางประชุมพร อมาตยกุลเป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2497 ได้ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ อาคารสร้างใหม่ที่วัดกิตติซึ่งเป็นวัดร้าง อันเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบัน และเป็นที่ของราชพัสดุ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีนางบุพพัณห์ นิมมานเหมินท์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยได้เปิดสอนนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น ประถมศึกษา ตลอดตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด ขนาดใหญ่[2]

ระดับชั้น[แก้]

ปฐมวัย (อนุบาล)[แก้]

มีห้องเรียนจํานวน 16 ห้องเรียน จําแนกดังนี้

 • ห้องเรียนปกติ (สามัญ) จํานวน 12 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 ห้องเรียน

ประถมศึกษา

มีห้องเรียนจํานวน 48 ห้องเรียน จําแนกดังนี้

 • ห้องเรียนปกติ (สามัญ) จํานวน 12 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษา (LMAP) จํานวน 12 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (MSEP) จํานวน 12 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จํานวน 12 ห้องเรียน[3]

อาคารสถานที่[แก้]

ปีการศึกษา ชื่อของอาคารและสถานที่
2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง ซึ่งเสร็จในปี 2526 (อาคารกิตติ 4)
2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2526 (ปรับปรุงเป็นห้องอาหารดอกแก้ว) สำหรับที่รับประทานอาหารของนักเรียน
2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง ซึ่งเสร็จในปี 2528 (อาคารกิตติ 5)
2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 1 หลัง ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2529 (อาคารห้องสมุดกรรณิการ์ และห้องอาหารสารภี) ในปีเดียวกันชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รวมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสร้างศาลาอนุสรณ์ 36 ปี สำหรับเป็นที่พักผู้ปกครองที่มารอรับ นร.)
2530 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รวมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมก่อสร้างหอกิตติธรรม โดยดัดแปลงศาลาหลังเดิมที่มีอยู่
2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง ซึ่งเสร็จในปี 2532 (อาคารกิตติ 6)
2531-2535 ด้วยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน เช่น การจัดทำสนามและสวนหย่อม การปรับปรุงถนนในโรงเรียน และก่อสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติม อาทิ อาคารห้องสหกรณ์ อาคารบ้านบัวตอง เป็นต้น
2537 มีการปรับปรุงสภาพภุมิทัศน์เพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติมเป็นอาคารเรือนทอง จัดทำอุทยานการเกษตร ลานกาสะลอง นํ้าตก นํ้าพุ และดำเนินการปรับปรุงสภาพในอาคารต่างๆ ให้ทันสมัยสวยงามเพิ่มขึ้น
2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง ซึ่งเสร็จในปี 2538 (อาคารกิตติ 7)
2540 ได้รับประมาณก่อสร้างอาคาร สปช. 2/28 ขนาด 12 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง (อาคารกิตติ 8)
2545 ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะครู รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาให้งบประมาณก่อสร้างอาคารกิตติ 9 และอาคารการงานพื้นฐานอาชีพ แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2546 รวมทั้งได้ปฎิสังขรณ์ "หอกิตติธรรม" ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จในปี 2547
2547 ปลายปีการศึกษา ได้รื้ออาคารประกอบ "บ้านบัวตอง" แล้วจัดสร้างสระว่ายนํ้าสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลแทนที่ แล้วเสร็จต้นปีการศึกษา 2548
2548 รื้ออาคารประกอบ "เรือนทอง" ย้ายสำนักงานบริการและสำนักธุรการไปอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกิตติ 7 ซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงาน (17 มีนาคม 2548 ทำพิธีเปิดสำนักงานพร้อมกับการฉลองหอกิตติธรรมซึ่งปฎิสังขรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์)
2549 สร้างอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร ได้แก่สร้างอาคารอนุสรณ์สถาน (อาคารกิตติ 1) และรูปปั้นครูบาศรีวิชัย
2550 สร้างแทนํ้าขนาด 20,000 ลิตร และสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 (3 ชั้น 12 ห้อง)
2552 สร้างโดมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (อาคารกิตติ 10)[4]

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • มาร์ชอนุบาล
 • ดินแดนอนุบาล
 • อนุบาลรำลึก

การจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน ถวายเครื่องสักการะ และนำกล่าวถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นคณะครู บุคลากรและนักเรียน จำนวนกว่า 2,600 คน ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงในหลวงของแผ่นดิน พร้อมแปรอักษรเป็นรูปหัวใจสีขาวล้อมรอบเลข ๙ และยืนถวายอาลัย เป็นเวลา 90 วินาที เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และทางด้านการศึกษาของประเทศไทย มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พร้อมปฏิญาณตนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานสืบไป[5]

รางวัล[แก้]

ปีการศึกษาที่ได้รับ ชื่อของรางวัล
2532 - ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน" ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
2535 - ได้รับรางวัล "ตาวิเศษ" ของสมาคมสร้างสรรค์ไทยประเภทผลงานดีเด่น
2536 - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "อุทยานการศึกษา" รุ่นแรกของจังหวัดเชียงใหม่
2538 - ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน" ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของ สปช.เชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาหารกลางวันดีเด่น ประเภท 1 จากกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับจังหวัดจาก สปช.เชียงใหม่

2539 - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับเขตการศึกษา 8 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2539 จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิซีเมนต์ไทย

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเฝ้าระวังทันตสุขภาพประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2540 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิซีเมนต์ไทย

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเขตการศึกษา 8 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนดีเด่นระดับเขตการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ

2541 - ได้รับรางวัลจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประถมศึกษาในเขตเมืองเขตการศึกษา 8 (ภาคเหนือ)

- ได้รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมากจากการจัดอันดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่

2542-2543 - ได้รับรางวัลโรงเรียนสะอาดของเทศบาลนครเชียงใหม่
2544 - ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ และสามารถนำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัดได้จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
2546 - ได้รับโล่รางวัลดีเด่น การจัดกิจกรรมของนักศึกษา "รักการอ่าน สานสู่ฝัน" ในปีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546 สาขากิจกรรมการส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ด้าน ส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม ระดับประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ


- ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

2547 - ได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน
2548 - ได้รับรางวัลกิจกรรมโรงเรียนสองภาษาระดับเหรียญทอง English Program

- ได้รับรางวัลโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Brain Based Learning

2550 - ได้รับรางวัลโรงเรียนสุดยอด I.C.T ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1
2556 - ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
2558 - ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]
 2. "ประวัติโรงเรียน - Anubaan Chiangmai School | https://abcm.ac.th". abcm.ac.th (ภาษาอังกฤษ). External link in |title= (help)
 3. "ข้อมูลทั่วไป - Anubaan Chiangmai School | https://abcm.ac.th". abcm.ac.th (ภาษาอังกฤษ). External link in |title= (help)
 4. "ประวัติโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - ความรู้แสนสนุก". sites.google.com.
 5. Admin (2016-11-03). "โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย ในหลวง ร.๙". Chiang Mai News.
 6. "โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (เวอร์ชั่นเดิม 2012) - old.abcm.ac.th". old.abcm.ac.th.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]