ฉบับร่าง:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: กรุณาเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิด้วยครับ Minarin (คุย) 09:07, 22 พฤศจิกายน 2565 (+07)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  Demonstration School of Mahamakut Buddhist University
  มหามกุฏราชวิทยาลัย
  ข้อมูล
  ชื่ออื่นสาธิต มมร / DSMBU[1]
  ประเภทโรงเรียนมัธยมสามเณร
  คำขวัญระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์
  สถาปนา2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
  สี     สีส้ม
  เว็บไซต์[1][2]

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำมัธยมของสามเณร เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เริ่มต้นจากที่ คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ปรารภต่อคณะสงฆ์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 38 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรพุทธศาสนทายาทสืบไป[3]

  ประวัติ[แก้]

  คุณยายสุกัญญา เล่าให้ "ไทยรัฐออนไลน์" ฟังว่า ก่อนหน้านี้เคยถวายทุนการศึกษาให้สามเณรรูปหนึ่ง จนกระทั่งสามเณรรูปนั้นสามารถสอบเปรียญธรรม 5 ประโยค ได้ และบวชพระ จนกระทั่งมาเป็นครู ต่อมาสามารถจบเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งในปัจจุบันทราบข่าวว่าท่านต้องการปลีกวิเวกไป เพื่อหลุดพ้น ต่อมาทราบว่า วัดพระราม 9 มีโครงการศาสนทายาท จึงมีความสนใจ ประกอบกับ ตนเองไม่ชอบใจพระบางรูปที่มีพฤติกรรม และปฏิกิริยาบางอย่างไม่เหมาะสม ทำให้รู้สึกว่า หากต้องการพระที่ดี จะต้องสร้างเอง ซึ่งการสร้างโรงเรียนจึงเหมาะสมสำหรับสามเณรที่จะฝึกฝนตนให้เป็นพระที่ดี และเป็นสิ่งที่มั่นคง ซึ่งขณะนั้นวัดพระราม 9 ก็หาที่อยู่นาน เพราะยังไม่เจอที่ที่เหมาะสม[4]

  "ตอนนั้นก็หาที่อยู่นาน เพราะที่ที่ดี ที่เหมาะแก่การเรียน ต้องไกล กว้าง อากาศดี อาหารการกินไม่กันดารมาก เราก็เลยถวายที่ดินของเราสร้างโรงเรียน แต่มีข้อแม้ว่า อธิการของ มมร. เป็นผู้มารับ"

  จากนั้น การเดินหน้าสร้างโรงเรียนจึงเริ่มต้นขึ้น แต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นเลย เนื่องจากคุณยายสุกัญญา เล่าว่า ช่วงแรกๆ ยังไม่มีใครเห็นด้วยที่จะเปิดให้เป็นโรงเรียนสาธิต มมร. เพราะยังไม่เคยมีมาก่อนเลย แต่คุณยายก็พยายามผลักดันมาเรื่อย ถึงขนาดปิดรีสอร์ตของตัวเองเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับบุคลากร โดยที่ช่วงหนึ่ง คุณยายสุกัญญาจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงเรียนอยู่แรมปี จนกระทั่งทุกอย่างเริ่มเรียบร้อย

  "เริ่มสอนตั้งแต่ปีที่หนึ่งเลย เริ่มรู้วิธีว่าจะดูแลเณร ที่มาด้วยไม่แน่ใจ หรือพระส่งมายังไง ซึ่งเราดูแลเหมือนยายดูแลหลาน พอปีหนึ่งสำเร็จก็ยกที่ 40 กว่าไร่ให้ มมร.เลย เท่าที่ทราบเป็นที่ผืนแรก ที่ มมร.เป็นเจ้าของ จากนั้นก็ติดต่อขอสร้างอาคารเรียนกับหอพัก ตึกละ 60 ล้านบาท ส่วนวัดพระราม 9 ก็สร้างหอฉัน ส่วนดินฉันก็สร้างวิหาร ด้านญาติโยม ก็มาสร้างเจดีย์ให้"[5]

  อ้างอิง[แก้]

  http://satitschool.mbuisc.ac.th/about.html https://www.thairath.co.th/content/463615 https://pantip.com/topic/32757219 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2