ฉบับร่าง:โชค บูลกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Choak CEO FarmChokchai.jpg

ประวัติ[แก้]

โชค บูลกุล เป็นทายาทของนายโชคชัย บูลกุล และนางสุจริต บูลกุล (นามสกุลเดิม ชมธวัช) เจ้าของฟาร์มโชคชัย ได้สมรสกับนางสู่ขวัญ บูลกุล [1] (นามสกุลเดิม วิวรกิจ) มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายปราบ บูลกุล

การศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม จาก The University of Vermont, ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535

ตำแหน่ง[แก้]

 • กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย[2]
 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

เกียรติประวัติ[แก้]

ด้านวงการศึกษา[แก้]

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ขอพระราชทานโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2553
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น Clinical Professor ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรผู้บริหารและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2551
 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปี พ.ศ. 2553

ด้านวิชาชีพ[แก้]

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2559
 • ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 11 สาขา “องค์กรดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ ในปี พ.ศ. 2553
 • ได้รับแต่งตั้งจากพระราชินีราเนีย แห่งประเทศจอร์แดนให้เป็น 1 ในสมาชิกของกลุ่ม Young Global Leaders ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ของโลก จากเวที World Economic Forum ในปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย Thailand Top 100 HR จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552
 • ได้รับรางวัลอุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ 10 สาขาบริหารและธุรกิจ จากสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2546

ด้านการประพันธ์[แก้]

 • ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป “ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ”

ด้านการกีฬา[แก้]

 • Official Marathon Finisher ในงานวิ่ง Osaka Marathon 2019, ประเทศญี่ปุ่น ด้วยระยะทาง 42.195 กิโลเมตร

ที่ทำงาน[แก้]

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย 294 ม.8 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร: +662 532 2846  โทรสาร :  +662 531 2436

IG: choak bulakul [3]

Website: http://www.choak-bulakul.com