ฉบับร่าง:เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ยังไม่มีการปรับปรุง 402359 (คุย) 11:37, 13 กรกฎาคม 2565 (+07)
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ยังคงขาดแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ และมีรูปแบบการเขียนเหมือนประวัติสมัครงาน ควรปรับเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิเพื่อยืนยันความโดดเด่น และ rewrite ใหม่ให้มีความเป็นกลางมากขึ้น JMKTIN (คุย) 20:02, 7 พฤษภาคม 2565 (+07)
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ขาดแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ อีกทั้งตั้งแต่หัวข้อการทำงานลงไปมีลักษณะเป็นโปรไฟล์แนะนำตัว Just Sayori OK? (have a chat) 19:58, 16 เมษายน 2565 (+07)
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: โปรดใช้แหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ เนื้อหาโดยรวมยังคงเป็นโปรไฟล์แนะนำผลงานอยู่ Just Sayori OK? (have a chat) 17:15, 29 มิถุนายน 2565 (+07)

  เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
  ม.ว.ม., ป.ช.
  อธิบดีกรมสรรพสามิต
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  23 พฤษภาคม 2565
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2514 (51 ปี)
  เชื้อชาติ ไทย
  บิดา อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
  มารดา ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
  คู่สมรส ร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ
  อาชีพ ข้าราชการ, นักวิชาการ

  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต[1] กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

  ประวัติ[แก้]

  เอกนิติเป็นบุตรชายของ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ด้านครอบครัว เอกนิติ สมรสกับร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประกาศ (สกุลเดิม อักษรานุเคราะห์)

  การทำงาน[แก้]

  • อธิบดีกรมสรรพสามิต (ปัจจุบัน)[2]
  • อธิบดีกรมสรรพากร[3]
  • ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[4]
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง[5]

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง หน้า ๓, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง หน้า ๓, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ, เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง หน้า ๓, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ, เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง หน้า ๓, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  5. ,ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ, เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง หน้า ๑๒๑, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๔๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๔๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๓๕, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔